Přejít na hlavní obsah

Lékařská fakulta MU bude studentům uznávat pracovní povinnost jako praktickou výuku

Rozsah uznané praxe bude záviset na činnosti, kterou student vykonává. Týkat by se to mohlo i dobrovolné pomoci.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity bude studentům vykonávajícím pracovní povinnosti uznávat tuto činnost jako náhradu za povinnou praktickou výuku. Jedná se o současné nasazení mediků ve zdravotnických či sociálních zařízeních a další výpomoc. O rozsahu uznání rozhodne fakulta dle příbuznosti vykonávané činnosti a původně plánované praxe v rámci studia. Shodu s tímto přístupem našli také někteří rektoři českých univerzit, jež mají ve své struktuře lékařské fakulty spolu s Asociací děkanů lékařských fakult.

„Považujeme to za velmi užitečný krok k tomu, aby naši medici postupovali ve studiu zdárně dál, protože jejich nasazení je v současné epidemiologické situaci obrovské,“ řekl rektor MU Martin Bareš.
V odůvodněných případech může garant studijního předmětu či programu rozhodnout o uznání 50 až 100 procent rozsahu praktické klinické výuky.

„Budeme dbát na to, aby studenti co možná nejvíce nabrali praktických zkušeností či dovedností v místech, kde pracují, což je pro nás, ale zejména pro ně a jejich další výuku, nezbytné,“ doplnil děkan Lékařské fakulty MU Martin Repko.

Co fakulty umožní studentům

Studentům, kteří vykonávají pracovní povinnost nebo jsou dobrovolně zapojeni do pomoci zdravotnickým zařízením, call centrům, domovům seniorům a dalším může být na základě jejich žádosti a doložení těchto skutečností uznána tato práce jako náhrada povinné praktické výuky, pokud odpovídá obsahu a rozsahu příslušné původní praktické výuky.

Výuka na lékařských fakultách nadále probíhá a v případech potřeby je flexibilně modifikována včetně například posílení simulační výuky a to tak, aby nedocházelo k omezení praktických dovedností, jež studenti v průběhu studia získávají.

Univerzity jsou připraveny umožnit změny v organizaci akademického roku a fakulty plánují flexibilní opatření pro realizace letních praxí, náhradní blokové výuky apod.

Fakulty vypisují dostatečné množství termínů pro všechny kontroly studia předmětu (zápočty i zkoušky), aby zajistily všem studentům vykonávajícím pracovní povinnost nebo dobrovolně zapojeným do pomoci zdravotnickým zařízením možnosti přihlášení.

Hlavní novinky