Přejít na hlavní obsah

Budoucí pedagogové budou pomáhat, dokud bude potřeba

Padesát studentů Pedagogické fakulty MU se od poloviny října dobrovolně zapojilo do výuky mu žáků na spádových ZŠ.

Studenti Pedagogické fakulty MU pomáhají se zajištěním výuky ve spádových školách.

Jihomoravský kraj na základě mimořádného nařízení vlády vyčlenil školy a školská zařízení, které se po uzavření škol starají o děti zaměstnanců Integrovaného systému JMK, pracovníků sociálních služeb a dalších vybraných profesí. Na jižní Moravě jde o 41 škol, ve čtyřech z nich - ZŠ Svážná, ZŠ Křídlovická, ZŠ Vedlejší a ZŠ Šlapanice - se dobrovolně podílejí na distanční a online výuce žáků také studenti Pedagogické fakulty MU. Pomáhají tak přímo v oboru, který studují.

Studenti nebo zájemci o zajištění výuky na těchto školách se k pomoci hlásili přes aplikaci MUNI POMÁHÁ. Konkrétní umístění studentů a spolupráci se školami pak zabezpečují manažerka pedagogických praxí katedry pedagogiky Eliška Bařina Barochová a Radka Těšíková z dobrovolnického centra MUNI pomáhá.

„Mezi studenty naší fakulty byl o podporu spádových škol velký zájem. První služby se domlouvaly v rámci dvou pracovních dnů a víkendu a v pondělí už první dobrovolníci nastupovali do škol. Dávali jsme informace na školy na poslední chvíli, někde byli sami překvapeni, jak máme akční a dobrosrdečné studenty, že to ani nečekali. Jsou studenti, kteří se zapojili po dobu několika týdnů. Ale i za krátkou pomoc jsou školy i my vděční. Máme dobrovolníky také z Přírodovědecké fakulty MU, Filozofické fakulty MU a Fakulty sociálních studií MU. A přihlásilo se i několik absolventů,“ uvádí manažerka a upozorňuje na fakt, že studenti si musí vyjednat neúčast na distanční výuce, pokud jim dobrovolnická činnost zasahuje do jejich rozvrhu a učivo si musí dostudovat samostatně.

Tak, aby se eliminovala rizika nákazy, pracují studenti ve zvláštním režimu. Na jednu školu chodí dva až deset dobrovolníků, buď jen na dopoledne, nebo odpoledne a většinu týdne. Tento režim předchází hygienickým rizikům spojeným s vyšší fluktuací osob na jednom místě, a tím chrání dobrovolníky, žáky, pedagogy či vychovatele na jednotlivých školách.

Někteří studenti si domluvili s garanty praxí, že se jim pomoc ve škole počítá do časové dotace určené pro výkon pedagogické praxe. Studentům, kteří v tomto semestru nemají povinně volitelnou praxi, nabídla fakulta, že mohou hodiny pomoci ve škole uplatnit v rámci volitelné praxe a získat tak vedle zkušeností i kredity. Praxi si mohou uvést i do studentského portfolia a vytěžit ji pro propojování praktické a teoretické přípravy na profesi učitele.

„Řekla bych, že z této formy pomoci mají studenti jedinečnou zkušenost. Dopoledne jde o pomoc žákům s online hodinami nebo s distanční výukou, kterou žáci mají zadanou od svých učitelů. Pomáhají případně také s doučováním, vysvětlováním látky a výplní volného času, pokud vůbec je. Jde o samostatnou práci, je potřeba proaktivita dobrovolníků, vlastní zapojení, sledování situace a trénování vhodných intervencí ve prospěch podpory procesu učení u žáků. Trénování dovedností spojených se zabezpečením podpory žáků na základě jejich potřeb. Odpoledne se jedná o výpomoc v družině, organizaci volnočasových aktivit, hlídání, případně také doučování, plnění domácích úkolů, pokud je potřeba,“ popisuje Eliška Bařina Barochová.

Protože se jedná o intenzivní pomoc, která narušuje výuku studentů, MUNI pomáhá dobrovolníky stále hledá a doplňuje. A to i nyní, kdy dochází k rozvolnění opatření a žáci se do škol částečně vracejí. „Studenti pedagogické fakulty budou pomáhat, dokud budou mít školy zájem a budou podporou žákům i učitelům,“ dodává manažerka pedagogických praxí.

Na spádových školách zajišťují studenti Pedagogické fakulty MU také volnočasové aktivity dětí.

Hlavní novinky