Přejít na hlavní obsah

Oceňte své kolegy studenty, kteří se zapojují do výuky

I letos můžete navrhnout kandidáty na Cenu SKAS MU za jejich pedagogickou činnost a pomoc při výuce.

Nejlepší pedagogové mohou být i mezi studenty. Nominace do soutěže Studentské komory Akademického senátu MU (SKAS) se sbírají do 29. ledna 2021 a soutěž je vyhodnocována ve třech kategoriích: oblast přírodních věd a lékařství, oblast společenských a humanitních věd, oblast ekonomie a informatiky.

Studenti mají možnost nominovat člověka, která byl studentem v době, kdy se s ním při výuce setkali. Ocenit tak mohou doktorandy, kteří je učili nebo vedli jejich závěrečnou práci, ale také jiné vyučující studenty nebo pomocníky. „Většinou ceny získávají doktorští studenti, ale už se nám v minulosti stalo, že byl oceněn magisterský student, který se aktivně podílel na realizaci jednoho kurzu," popisuje předseda SKAS Jiří Němec. Na některých fakultách MU je běžné, že se na výuce studenti podílí již od bakalářského studia a nadšení jim zůstává i do studia doktorského. A právě tyto nadšené lektory můžou studenti motivovat ještě více svým hlasem.

Z učitelů nominovaných studenty v jarním semestru minulého roku, obdrželi tři z nich cenu 17. listopadu, kdy bylo svoláno komorní pietní shromáždění u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Byli to Martin Macák, Deelan Vadher a Michal Blažek.

Jak učí nejlepší

„Učitele potěší zpětná vazba od studentů na konci každého semestru. Získání této ceny vnímám jako projev vděčnosti studentů za svou odvedenou práci,“ popisuje Martin Macák z Fakulty informatiky MU. Na otázku, v čem vidí přínos svojí výuky říká: „Unikátnost každého vyučujícího je v tom, jaký kousek sebe do výuky dává. Jedním z mých pilířů je například to, že svoji výuku beru jako improvizační divadelní představení. Průběh je v podstatě stejný: zahraji publiku studentů to, co po mě „chtějí“ a při tom se je snažím trochu pobavit. Nemám tedy problém pozměnit průběh hodiny podle nálady, anebo potřeb publika. Navíc protože jsem sám gamer, občas výuku obohacuji právě něčím, co souvisí s počítačovými hrami. Například paralelní programování jsem vysvětloval ve hře Warcraft 3, architekturu webových aplikací v Minecraftu, také jsme modelovali diagram podle hry Among Us a občas zapnu na cvičení i World of Warcraft.“

Jedním z držitelů ceny je také zahraniční student Deelan Vadher z Lékařské fakulty MU. Deelan je prezident organizace MIMSA - Masaryk International Medical Student's Association a má svůj vlastní blog Meducation, kde sdílí články o životě studenta medicíny na MU, o zajímavých objevech v lékařských vědách a přidává tam i medicínské tutoriály.

I díky němu vedla MIMSA online hodiny v minulém roce následujícím způsobem: „Po březnovém lockdownu jsme neměli přístup do učeben staré fakulty a nemohli jsme tak vést hodiny Anatomie a Fyziologie. Vzali jsme to však jako šanci na změnu a já jsem zorganizoval platformu, kde jsme mohli živě streamovat lekce přes YouTube. Když jsem lekci nahrával, měla přes 60 účastníků a nyní má už více než 360 zhlédnutí. Teď už  vedeme lekce tímto stylem. I když je to občas náročné, protože nevidíte reakce studentů, zjistili jsme, že online kurzy jsou daleko lepší, než nahrávaná videa, protože můžeme se studenty interagovat alespoň přes chatové zprávy.“

Třetím oceněným je Michal Blažek z Právnické fakulty MU. Svou práci při výuce hodnotí takto: „V základu si myslím, že jde hlavně o maximální zapojení studentů do výuky, dále o snížení rozsahu výkladu vyučujícího na semináři, o používání pestré palety didaktických metod, o uvolněnou přátelskou atmosféru ve třídě a o respektující přístup. Velmi mne v tomto ohledu ovlivnila kniha Respektovat a být respektován. Určitě nesdílím názor, že by měl student přicházet do hodiny s nějakým strachem. Snažím se být kamarád, co je ve třídě a náhodou toho ví o trochu více než studenti samotní.“

Michal s oblibou rozděluje studenty do dílčích týmů, v nichž během celého semestru společně řeší právní případy, ale i různá kreativní plnění, kde je dán prostor pro jejich tvůrčí realizaci. "Individuálně se pak zamýšlí nad judikaturou, zpracovávají základní pojmy, vytváří si sami jakési zkušební otázky, točí videa a ze všech těchto materiálů se jim podle všeho následně snadno učí. Práce ve skupinkách však není jediná, pro ozvláštnění někdy fungujeme v plénu, jindy naopak studenty odkážu do dvojic. V těch pak realizujeme moji oblíbenou metodu stanovišť, o které si dovolím říci, že je i mezi studenty velice oblíbená.“

Rady pro budoucí učitele

„V první řadě doporučuji realizovat výuku tak, aby produkovala pozitivní emoce. Podle mě je důležité, aby si výuku užívali jak studenti, tak samotní vyučující. Také bych rád vyzdvihl spolupráci s kolegy – skvělý efekt má, když s nimi nesoutěžíte, kdo je nejlepší učitel, ale naopak společně vytváříte materiály, domácí úlohy, případně si dáváte zpětnou vazbu na výuku. Můžu také doporučit platformu Prostor J4. Předměty, které v něm probíhají, jsou zaměřené na praktické zručnosti, užitečné nejen pro začínající pedagogy, a jsou dostupné pro studenty jakékoliv fakulty,“ popisuje Martin Macák.

Rady od Deelana Vadhera jsou následující: „Žádní dva studenti nejsou stejní ve smyslu toho, s jakými znalostmi začínají a jak je rychle získávají nové. Když si toto učitel uvědomí a uzpůsobí se jejich potřebám, je z toho maximální užitek. Poroto je také důležité, připravovat lekce dopředu a zachovávat komunikaci se studenty.“

„V rámci univerzity se je možné přihlásit se na kurzy od Centra rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK). Určitě bych zdůraznil, že škola hrou nikterak nevylučuje kvalitní obsah. Na to si však musí přijít každý sám. Co mne naučí vyučující, který si sedne za monitor, hlavu mu ani není vidět, a sto minut (byť erudovaně) něco vykládá? Snaživý student si napíše poznámky, naučí na zkoušku, na té s pěkným projevem odříká naučené, ale co si zapamatuje do života? Látku je potřeba aktivně zažít. Každý si ji musí objevit sám. Učitel ‘jen’ otevírá dveře za poznáním, dodává Michal Blažek.

Hlavní novinky