Přejít na hlavní obsah

Studenti u nás mohou získat publikační ostruhy

AnotaceBlazek
Osmý rok své existence právě začal studentský webový časopis Global Politics, který se věnuje tématům z oblasti politologie, mezinárodních vztahů či evropských a bezpečnostních studií. Časopis, který najdete na adrese www.globalpolitics.cz, v roce 2001 založila skupina studentů Fakulty sociálních studií, kteří cítili potřebu vytvořit platformu, kde by mohli publikovat své výtvory. Jedním z dnešních redaktorů Global Politics je i Tomáš Blažek.

Kde vznikla potřeba založit časopis Global Politics?

Aktivnější studenti sociálních věd jsou zpravidla schopni napsat zajímavé texty k tématům, kterým se věnují. A byla by škoda, kdyby kvalitní seminární, bakalářské či jiné práce nenašly další uplatnění. Avšak napsat článek pro nějaké etablované tištěné akademické periodikum nemusí být úplně jednoduché. Studentský webový žurnál je z tohoto hlediska podstatně přístupnější a studenti zde mají možnost si publikaci svých děl vyzkoušet. Praxe ukazuje, že tento model funguje. Řada bývalých studentů, kteří takto svého času získávali své „ostruhy“ v Global Politics, dnes vyučuje na fakultě, píše články do prestižních časopisů, vydává monografie. Dnes již samozřejmě lze na internetu nalézt podobných žurnálů více, ale v době svého vzniku byly Global Politics v tomto směru poměrně unikátní.

TomasBlazek
Jak se časopis profiluje tematicky?

Časopis se zaměřuje především na obory politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia a bezpečnostní studia, ale nebráníme se ani příspěvkům, které mají přesahy do dalších společenských věd. V rámci těchto oborů pak lze psát v podstatě o čemkoli. Důležité je, aby dané téma nebylo přinejmenším v českém prostředí ještě dostatečné zpracováno a aby tak byl článek v tomto ohledu originální. Přirozeně nemá význam vydávat texty, které pouze kompilují určitou látku z učebnic.

Kdo jsou autoři publikovaných článků? Jakým způsobem články vybíráte?
Autory textů jsou především studenti FSS, ale ne výhradně. Příspěvky se snažíme selektovat tak, aby si časopis udržel určitou úroveň. K tomu nám slouží recenzní řízení, které u každého článku provádějí dva členové redakce. Cílem je získat pro časopis prestiž v odborných kruzích. Snad se nám to do jisté míry daří, protože články z Global Politics, navzdory tomu, že jde „pouze“ o studentský časopis se všemi omezeními, která z toho plynou, bývají citovány i v etablovanějších periodicích, na některých školách se dokonce objevují v sylabech kurzů jako doporučená literatura.

Jaké jsou vaše další redakční plány?
V současné době se snažíme především přilákat nové přispěvatele a trochu obměnit složení redakce. Problémem každého podobného studentského projektu je udržení kontinuity, protože lidé, kteří na nich pracují, obvykle získávají s koncem svého studia jiné priority. Pokud proto někteří čtenáři dostanou chuť se jakkoli do naší činnosti zapojit, budeme jenom rádi. A nemusí jít pouze o studenty FSS. Uvítali bychom třeba i pomoc nějakého studenta FI při správě našich stránek apod.

Mgr. Tomáš Blažek
Působí od roku 2006 jako redaktor studentského webového časopisu Global Politics. V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu MU, nyní pracuje na Nejvyšším správním soudu a dokončuje studium magisterského oboru politologie na FSS. Publikoval na témata z oblasti politické filosofie a teorie mezinárodních vztahů.

Hlavní novinky