Přejít na hlavní obsah

Jak napsat motivační dopis na Erasmus

Ačkoliv je kvůli pandemii cestování problematické, studovat v zahraničí můžete. Na podzim navíc může být situace už jiná, tak se nezapomeňte minimálně podívat, kam můžete vyrazit.

V průběhu února se na katedrách a fakultách Masarykovy univerzity podávají přihlášky na studijní pobyty přes program Erasmus+ na celý příští akademický rok. Masarykova univerzita nijak neomezuje zahraniční výjezdy studentů a na Erasmus se jezdí i nadále, o zkušenostech studentů z Erasmu v době koronavirové si můžete přečíst například tady.

Součástí přihlášky na Erasmus je také motivační dopis, který byste neměli nechávat na poslední chvíli – má totiž rozhodující vliv na to, na jaké univerzitě budete studovat, zvlášť pokud se na stejnou univerzitu kromě vás hlásí spousta dalších zájemců. Jak by měl ideální motivační dopis vypadat a co všechno by měl obsahovat?

Buďte struční

Při psaní motivačního dopisu vždy myslete na to, že váš oborový či fakultní koordinátor čte podobných dopisů desítky – proto se snažte být maximálně struční a věcní a dopis napište ideálně na jednu A4, maximálně dvě. Co se týče minimálního rozsahu, napište motivační dopis alespoň na půl stránky, aby byla vidět vaše snaha a zájem.

„Motivační dopis by měl být jasně strukturovaný a kromě logicky uspořádaných odstavců by mu neměl chybět úvod, závěr i oslovení a podpis na konci. Dopis by také neměl obsahovat žádné chyby a neměl by být příliš emotivní,“ radí projektová manažerka programu Erasmus+ Nikola Maráková z Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity (CZS MU).

Vysvětlete, proč na Erasmus chcete jet

V motivačním dopisu byste měli především vysvětlit, proč na Erasmus chcete jet. Důvody typu „chci se v Portugalsku naučit surfovat“ nebo „chci procestovat Norsko, protože je tam krásná příroda“ ale zmiňte maximálně jednou větou v závěru, protože váš pobyt je v prvé řadě studijní. Raději do motivačního dopisu uveďte, že chcete poznat svůj obor z mezinárodní perspektivy a získat mezinárodní kontakty nejen mezi spolužáky, ale i mezi vyučujícími.

„Různé mezinárodní studie ukazují, že pro zaměstnavatele je zahraniční pobyt nepřehlédnutelná zkušenost. Neuškodí proto v motivačním dopise stručně nastínit, jaké jsou vaše budoucí kariérní plány a jak vám Erasmus pomůže je naplnit. Doporučuju v krátkosti uvést i vlastní profesní a akademické úspěchy,“ radí Maráková.

Nestavte motivační dopis na tom, že chcete jet na Erasmus jenom proto, abyste si zlepšili jazyk. Sice si určitě na zahraničním pobytu rozšíříte oborovou slovní zásobu a překonáte strach komunikovat v cizím jazyce, ale neměl by to být jediný důvod, proč chcete jet. Jako hlavní důvod tak raději zvolte danou univerzitu a vysvětlete, v čem je pro vás unikátní a co díky tamějšímu studiu do budoucna získáte.

Ukažte, jak znáte univerzitu, kam se hlásíte

Při podávání přihlášky na Erasmus byste měli oborovému či fakultnímu koordinátorovi ukázat, že dobře znáte instituci, kam se hlásíte a minimálně dopředu víte, jaké předměty si tam chcete zapsat. Ideálně byste si zahraniční instituci měli vybírat podle toho, jestli se ve výuce nebo výzkumech zaměřuje na témata, která jsou vám blízká a kterým byste se chtěli v budoucnu profesně věnovat.

Pokud zahraniční univerzita vypisuje jedinečné kurzy, které se na MUNI neučí, určitě je v motivačním dopisu vyjmenujte a vysvětlete, proč je pro vás důležité je absolvovat. Měli byste také zmínit, čím se výuka na zahraniční univerzitě liší od MUNI a co vám dá navíc.

Klíčový je váš akademický zájem

Ačkoliv je důležité v dopisu uvést motivaci pro zahraniční pobyt i danou zemi, nejdůležitější je váš akademický zájem. Právě na základě něho totiž koordinátoři rozhodují o tom, kdo pojede studovat na ty nejžádanější univerzity, s nimiž Masarykova univerzita spolupracuje.

V motivačním dopise byste se tak primárně měli zaměřit na zodpovězení nejdůležitější otázky: Jak vám zahraniční pobyt pomůže ve vašem studiu?“. A jelikož je hlavním výstupem vašeho studia diplomová práce, ideálně byste měli zodpovědět otázku „Jak vám Erasmus pomůže ve vaší diplomové práci?“

Míra propojení Erasmu a vaší diplomové práce může být různá – na zahraniční univerzitu můžete jet kvůli literatuře, která na MUNI není k dispozici, nebo například kvůli hlouběji zaměřeným předmětům, které se u nás neučí. Zjistěte si také to, jestli na tamější katedře neučí někdo, s kým byste mohli svou diplomovou práci konzultovat, popřípadě jestli se nemůžete zapojit do projektů a výzkumů na zahraniční katedře a získat tam podklady a data pro svou práci.

Že se to vyplatí, může potvrdit například student Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Martin Ondryáš, který díky tomu dostal šanci studovat hned ve dvou destinacích, které patří mezi ty nejžádanější: v Kanadě a na Novém Zélandu. A kromě toho studoval i v Norsku a Dánsku. „Rozhodně doporučuju v motivačním dopisu popsat akademickou stránku vašeho studijního pobytu a pokud možno zmínit jeho přínos pro diplomku. Univerzity rády vidí, když k nim chtějí jet studenti s jasným akademickým cílem, a nejen studijní dobrodruhové. Já jsem se díky tomu dostal do Kanady a na Nový Zéland – už od začátku studií jsem se zajímal o původní kultury a obyvatele těchto zemí, ale výběr předmětů s touto tematikou je na MUNI značně omezený. Problematiku kolonizace a původních obyvatel se mi podařilo propojit s mým druhým zájmem, vzděláváním, v diplomové práci, na které teď usilovně pracuji. Nebýt studijních pobytů, asi bych musel pro nedostatek zdrojů a zkušeností zvolit jiné téma,“ přibližuje student angličtiny a dějepisu.

Nenechávejte to na poslední chvíli

I když se může zdát, že napsat motivační dopis je jen pouhá formalita, rozhodně se vyplatí si na něm dát záležet. „Při podávání přihlášky si student vybírá až tři univerzity a kvalita motivačního dopisu rozhoduje o tom, jestli bude studovat na té, kterou nejvíc preferuje. Doporučuju proto nenechávat psaní na posledních pár hodin před deadlinem, ale začít s předstihem,“ radí Maráková.

Termín pro odevzdávání přihlášek na Erasmus je na každé katedře nebo fakultě různý, podrobnosti najdete na webových stránkách fakulty. Na některých katedrách může být součástí přihlášky také doporučující dopis od vyučujícího, zjistěte si proto předem všechny podmínky výběrového řízení.

Pokud teprve začínáte přemýšlet nad tím, že si letos podáte přihlášku, přečtěte si článek Co udělat, abyste mohli vyjet (nejen) na Erasmus a poslechněte záznam z online Erasmus Weeku, kde studenti mluví o svých zkušenostech ze zahraničních pobytů v nejrůznějších koutech světa.

Do Británie i letos přes program Erasmus+

Přestože začátkem letošního roku opustila Velká Británie definitivně Evropskou unii, mohou se studenti hlásit na studijní pobyty ve Velké Británii ještě v tomto roce stále přes program Erasmus+. Přestože země už není součástí výměnného programu, platí grantové smlouvy ještě celý příští akademický rok 2021/22.

Výjezdy do Británie budou možné i v akademickém roce 2022/23 a později, aktuálně se vedou jednání o tom, z jakého mobilitního schématu budou financovány. Bude pravděpodobně možné vyjíždět přes program partnerských univerzit mimo EU, popřípadě v rámci programu Erasmus+ Evropa, který bude v novém programovém období 2021–2027 umožňovat spolupráci s tzv. partnerskými zeměmi programu Erasmus+, tedy zeměmi mimo EU. Podrobnosti budou známé v následujících měsících.

Hlavní novinky