Přejít na hlavní obsah

Tipy na zajímavé předměty z nejrůznějších oblastí

Zpestřete si semestr a podívejte se i na předměty mimo svůj obor. Na MU se můžete naučit spoustu zajímavých věcí napříč fakultami.

Masarykova univerzita své studenty ve výběru téměř neomezuje a díky nepovinným předmětům je možné získat slušné znalosti třeba z filozofie, i když je váš hlavní obor fyzika. Abyste nemuseli procházet obsáhlý katalog, přinášíme vám tipy na zajímavé předměty, na které byste možná jen tak nenarazili.

Téměř nový kurz, který se začal vyučovat na podzim 2020 Od UČO k IČO, už získal spoustu pozitivních ohlasů. Kurz můžete chápat jako úvod do podnikání a seznámíte se v něm například s tématy, jako jsou freelancing, osobní produktivita a marketing, profesionální IT, profesní růst a mnoho dalších. Výuka bude probíhat v 11 blocích a většina z nich bude obsahovat přednášku od nějakého úspěšného nezávislého profesionála. Ohlasy studentů mluví za vše: „Byl to prostě komplexní balíček začínajícího podnikatele.“ „Velice oceňuji, že se v tomto předmětu objevují lidé z praxe a ne teoretičtí řečníci.“ „Díky těmto předmětům se ze mě stává dospělejší, vzdělanější, otevřenější a všestrannější člověk.“

Předmět zabývající se další zajímavou oblastí je Sociální komunikace. I přesto, že již nejsme každý den vystavováni novým společenským situacím, pořád je potřeba správně komunikovat i přes online aplikace. Vždy je způsob jak ještě zlepšit své řečnické dovednosti, které se hodí nejen při jednostranném projevu jako je prezentace, ale také při běžné konverzaci nebo diskuzi.

Právě zajímavé přednášky nejrůznějších řečníků máte možnost navštěvovat, pokud si zapíšete předmět Blok expertů. Vzdělávací obsah předmětu tvoří přednášky zajímavých osobností z oboru i transdisciplinárních expertů z praxe. Témata přednášek jsou například literární věda, knihovnictví, informační vědy, filozofie a kultura.

Když se přesuneme k přírodovědným oborům, nesmíme zapomenout zmínit Příběhy vědy. V jarním semestru se bude předmět zabývat rakovinou. Vede jej Jan Šmarda a nejspíš není člověka, který by si z jeho předmětů něco neodnesl. Studenti se v předmětu dozví informace o pozadí, v jakém se odehrávaly klíčové objevy v oblasti výzkumu rakoviny, o hlavních osobnostech v této oblasti a jejich přínosu pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění a o dalších tématech mezi které patří například i dvojice cigarety a rakovina.

Dalším zajímavým předmětem je Astrofotografie, kde se student naučí praktické dovednosti krajinářské astrofotografie, teleskopické astrofotografie, techniky časosběrného snímání a také následné zpracování snímků v dostupných grafických programech. Předmět si však mohou zapsat pouze studenti, kteří absolvovali Základy astronomie 1 a 2. První část tohoto kurzu se vyučuje v podzimním semestru, takže si ji neváhejte „schovat“ - označit hvězdičkou. Dozvíte se totiž spoustu zajímavých informací od planet, přes částice, dalekohledy, až po exoplanety a život ve vesmíru.

Pokud jste si někdy říkali, jak funguje váš LCD monitor, CD přehrávač, televize, zkrátka technologie, které nás každý den obklopují, pak si zapište předmět Fyzikální principy přístrojů kolem nás. Přednášející Zděněk Bochníček je skvělý popularizátor vědy a vede také velmi oblíbený předmět Fyzika v živé přírodě.

Jak pracuje věda je další zajímavá lekce týkající se principů vědecké práce. Studenti se například naučí identifikovat filozofické otázky vědy, vyhodnotit soupeřící teorie o vědecké metodě a metafyzice vědy a dále porozumět argumentům sporných názorů ve filozofii vědy.

Předmět, který se také týká přírodních věd, ale ještě konkrétněji životního prostředí je Sustainable Development - Global Challenges and Aspects. V přednáškách se rozebírají témata nejen přírodovědná, ale i společenská, etická, filozofická, ekonomická, technická a také právní souvislosti vztahu člověka k životnímu prostředí. Proto je mezi tématy například environmentální etika, ekonomie, nebo historie konceptu udržitelného rozvoje jako reakce na problémy lidstva.

Podobnými tématy se zabývá také předmět Životní způsob a environmentální problémy nebo Neudržitelný rozvoj lidstva 2.

Hlavní novinky