Přejít na hlavní obsah

Špičkové nahrávací studio pro studenty nového programu na FF MU

Filozofická fakulta MU nově nabízí výuku v navazujícím magisterském studijním programu Zvukový design a multimediální technologie. 

Interdisciplinární profesně zaměřený studijní program, který propojuje studium umění a kultury s technologickou praxí, bude probíhat v dvouletém navazujícím magisterském cyklu v prezenční i kombinované formě. Zvukový design a multimediální technologie mohou zájemci začít studovat v podzimním semestru 2021. Přihlášky ke studiu univerzita přijímá do 30. dubna.

Výuka v programu zajistí přední odborníci z praxe, pedagogové Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Studenti budou mít k dispozici nově vybudované špičkové nahrávací zvukové studio, které odpovídá aktuálním světovým standardům v oblasti AV tvorby. Při návrhu technologií a prostorové akustiky kladli odborníci důraz na parametry prostoru určeného pro veškeré úkony spojené s produkcí, postprodukcí a reprodukcí zvuku v oblasti multimédií tak, aby umožňovaly prezentaci studentských zvukových, audiovizuálních a multimediálních realizací a projektů. 

„Cílem otevíraného programu je příprava absolventů na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu, instalace, animace nebo videohry,“ popisuje garant programu Jozef Cseres.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce bude znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Důraz budou  vyučující klást také na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Podrobnosti k programu mohou zájemci najít i na facebooku či ve videích.

Hlavní novinky