Přejít na hlavní obsah

Doktorandi získali Cenu prorektorky za excelentní studium

Cenu za excelentní výsledky v doktorském studiu na Masarykově univerzitě udělila prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová 40 absolventům a jejich školitelům.

Prorektorka Šárka Pospíšilová.

„Oceněné jsme vybírali na základě jejich úspěšného ukončení doktorského studia ve standardní době čtyř let prodloužené maximálně o jeden rok a současného získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci. Například u absolventů přírodovědných a lékařských oborů byli oceněni především absolventi s prvoautorskými publikacemi v prvním kvartilu nejkvalitnějších časopisů daného oboru,” přiblížila Šárka Pospíšilová. Požadavky na oceněné také vycházejí ze Zásad pro efektivní a kvalitní doktorské studium na MU, což je soubor principů, na kterých univerzita staví proces transformace celého doktorského studia.

Ocenění je nové a prorektorka Pospíšilová plánuje oceňovat úspěšné doktorandy a jejich školitele každoročně. „Hlavním cílem toho ocenění je motivace současných doktorandů k tomu, aby ukončovali svá studia ve standardní době a s kvalitními výsledky. Oceňování těch, kteří to dokázali, patří do celého souboru aktivit, které Masarykova univerzita organizuje za účelem zvyšování kvality doktorského studia,” dodala prorektorka Pospíšilová. Součástí ocenění je i finanční odměna 25 tisíc korun jak pro absolventa, tak pro školitele.

Masarykova univerzita považuje doktorské studium za jeden z pilířů dobře fungující univerzity. Dbá na jeho zkvalitňování, aby bylo efektivnější a jeho absolventi se mohli uplatnit v následné vědecké kariéře stejně dobře jako mimo akademické prostředí. Doktorandi na MU mají možnost se zapojit například do unikátních kurzů a workshopů zaměřených zejména na tzv. transferable skills pod hlavičkou MUNI PhD Academia, konceptu rozvoje doktorandů nad rámec jejich studia.

Za akademický rok 2020/2021 je oceněno těchto 40 párů absolventů s jejich školiteli (seřazeno abecedně dle příjmení absolventa):

Pavol Bárdy a Roman Pantůček, studijní program Molekulární a buněčná biologie a genetika (PřF MU)

Jaroslav Bartík a Martin Oliva, studijní program Archeologie (FF MU)

Jakub Bechný a Osvald Vašíček, studijní program Ekonomie (ESF MU)

Jaroslav Bendík a Ivana Černá, studijní program Informatika, plán Technologie a metodologie počítačových systémů (FI MU)

Petr Bílek a Zdeněk Bonaventura, studijní program Fyzika, plán Fyzika plazmatu (PřF MU)

Luboš Brabenec a Irena Rektorová, studijní program Neurovědy, plán Neurovědy (LF MU)

Jana Bujnáková a Anna Zelenková, studijní program Filologie, obor Teorie a dějiny slovanských literatur (FF MU)

Ivan Di Liberti a Jiří Rosický, studijní program Matematika a statistika, plán Algebra, teorie čísel a matematická logika (PřF MU)

Stanislav Drápela a Karel Souček, studijní program Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (PřF MU)

Šimon Džatko a Lukáš Trantírek, studijní program Biomolekulární chemie a bioinformatika (PřF MU)

Eva Ellederová a Tomáš Janík, studijní program Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazyka (PdF MU)

Adam Franc a Radek Horáček, studijní program Specializace v pedagogice, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (PdF MU)

Anna Grůzová a Roman Doušek, studijní program Historické vědy, obor Etnologie (FF MU)

Filip Hampl a Jaroslav Sedláček, studijní program Finance (ESF MU)

Lukáš Hamřík a Petr Kaniok, studijní program Mezinárodní vztahy a evropská politika (FSS MU)

Kateřina Havlová a Jiří Fajkus, studijní program Genomika a proteomika (PřF MU)

Ladislav Hrabčák a Michal Radvan, studijní program Teoretické právní vědy, obor Finanční právo a finanční vědy (PrF MU)

František Kasl a Martin Škop, studijní program Teoretické právní vědy, obor Právo informačních a komunikačních technologií (PrF MU)

Jan Kolčava a Pavel Štourač, studijní program Neurovědy, plán Neurologie (LF MU)

Václav Křížek a Petr Osolsobě, studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Estetika (FF MU)

Eliška Kuchovská a Luděk Bláha, studijní program Životní prostředí a zdraví, plán Environmentální chemie a toxikologie (PřF MU)

Konstantin Kutashev a Martina Dvořáčková, studijní program Genomika a proteomika (PřF MU)

Veronika Leláková a Jan Hošek, studijní program Farmakognozie (FaF MU)

Cosimo Lobello a Šárka Pospíšilová, studijní program Vědy o živé přírodě, obor Bio-omika (PřF MU), Šárka Pospíšilová se vzdala finančního ocenění

Martin Majcík a Klára Šeďová, studijní program Pedagogika (FF MU)

Martina Nechvátalová a Jiří Urban, studijní program Chemie, plán Analytická chemie (PřF MU)

Zuzana Nováková a Klára Hilscherová, studijní program Životní prostředí a zdraví, plán Environmentální chemie a toxikologie (PřF MU)

Petra Paclíková a Vítězslav Bryja, studijní program Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (PřF MU)

Petra Pejšková a Lukáš Čajánek, studijní program Biomedicínské vědy, plán Morfologie buněk a tkání (LF MU)

Lucie Pešková a Tomáš Bárta, studijní program Biomedicínské vědy, plán Morfologie buněk a tkání (LF MU)

Lenka Radoňová a Martin Anger, studijní program Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů (PřF MU)

Magdaléna Rychetská a Dušan Vávra, studijní program Filozofie, obor Religionistika (FF MU)

Jiří Sedmík a Mary Anne O'Connell, studijní program Vědy o živé přírodě, obor Bio-omika (PřF MU)

Sonali Sharma a Marek Mráz, studijní program Vědy o živé přírodě, obor Bio-omika (PřF MU)

Lucie Sovová a Petr Jehlička, studijní program Environmentální studia (FSS MU)

Jaroslav Stanovský a Petr Kyloušek, studijní program Filologie, obor Románské literatury (FF MU)

Petra Tesařová a Petr Táborský, studijní program Chemie, plán Analytická chemie (PřF MU)

Federico Tidu a Jan Frič, studijní program Biomedicínské vědy, plán Biochemie a molekulární biologie (LF MU)

Eva Vášová a Miloslav Jůzl, studijní program Psychologie, obor Klinická psychologie (FF MU)

Jiří Vodička a Ilona Jančářová, studijní program Správní právo a právo životního prostředí, obor Správní právo a právo životního prostředí (PrF MU) 

Hlavní novinky