Přejít na hlavní obsah

Prax priamo na univerzite? Študent kurátorom výstavy

Masarykova univerzita svojim študentom poskytuje okrem solídneho teoretického zázemia aj možnosti utvrdiť si získané vedomosti skúsenosťou z praxe.

Študenti Ondřej Staněk a Robert Spurný pri prípravných prácach realizácie výstavy.

Jedným z mojich snov bolo pracovať ako kurátor v galérii a organizovať výstavy vizuálneho umenia. Vďaka MUNI som dostal možnosť vyskúšať si kurátorskú prax na vlastnej koži a byť členom kurátorského tímu, ktorý stojí za výstavným cyklom s názvom Začít vidět, prebiehajúcim v jednej z Olomouckých vitrínových galérií.

Filozofická fakulta môže na prvý pohľad pôsobiť viac teoreticky orientovaná. I tu si však každý študent ľahko nájde príležitosť nahliadnuť do praxe svojho vysnívaného povolania. Jednou z takýchto príležitostí bol pre mňa predmet s názvom „Kam s internetovým uměním“ zastrešený programom Teorie interaktivních medií.

V rámci daného predmetu sme so spolužiakmi z rôznych programov Filozofickej fakulty (Estetika a kulturní studia, Teorie interaktivních medií, Digitální kultura a kreativní průmysly, Management v kultuře) dostali možnosť vyskúšať si prácu kurátora galérie výtvarného umenia. Pod vedením Marie Meixnerovej, odborníčky s bohatými skúsenosťami z praxe či už doma alebo v zahraničí, sme si prešli jednotlivými fázami prípravy výstavného cyklu: od výberu výstavného priestoru a hľadania samotných diel a vystavovaných umelcov, cez prípravu projektu a grantových žiadostí či tvorby detailného rozpočtu až po samotnú realizáciu výstavy, organizáciu vernisáže a následnú propagáciu.

Najväčším prínosom tohto projektu je z môjho pohľadu najmä fakt, že sa takto zorganizovaná výstava skutočne koná, v reálnom čase a na skutočnom mieste. Nejde len o simuláciu, ale o vytvorenie skutočnej výstavy so všetkým, čo k tomu patrí. Na študenta je tak pochopiteľne vyvinutý oveľa väčší tlak, nakoľko musí rátať s tým, že výsledok jeho práce uvidí široká verejnosť, a že na kvalite tejto práce závisí aj meno samotnej galérie. Veľká zodpovednosť však bola v našom prípade najmä silným motivátorom. Ku každej fáze výstavy sme sa snažili pristupovať zodpovedne a verím, že najmä vďaka tomu môžeme byť s výsledným produktom naozaj spokojní. Odniesli sme si tak nezameniteľnú skúsenosť do budúceho pracovného života, ale taktiež hodnotný príspevok do vlastného portfólia.

Výstavný cyklus Začít vidět prebiehal od 24.9. do 27.11.2021 v galérii Vitrína Deniska v Olomouci. Program: I. 24.9.-13.10. Rhonda Holberton (US): No Unreal Thing Exists, II. 15.10. – 3.11. Lea Petříková (CZ): Palác vidění, III. Alena Kolesnikova (UA/CZ): Voyeur XXI. Kurátori: Svatava Doubková, Luisa Pavlíková, Ondřej Staněk, Robert Spurný. Projekt spolufinancuje Masarykova univerzita prostredníctvom spolkového štipendia.

Autorem článku je student Filozofické fakulty MU ze Slovenské republiky. 

Hlavní novinky