Přejít na hlavní obsah

Studenti získávají zkušenosti od ambasadorů evropských zemí

Studenti Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU mají v tomto semestru jedinečnou možnost seznámit se s tím, jak funguje mezinárodní diplomacie v praxi.

Přednáška francouzského ambasadora na FSS MU.

V kurzu s názvem „How do they see us: the Czech Republic and its European partners“ se totiž setkávají každý týden s jiným evropským ambasadorem. Společně s Petrem Suchým vede kurz, během kterého se studentům postupně představí zástupci z celkem třinácti evropských států, Monika Brusenbauch Meislová.

Jak vznikla myšlenka na vznik takového kurzu?

Za nápadem na vznik a realizaci kurzu „How do they see us: the Czech Republic and its European partners“ stojí Petr Suchý, bývalý vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a současný proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů na FSS. Ten podobně koncipovaný kurz na kadeře realizoval již před 14 lety. Tehdy se jmenoval „World Powers and the Czech Republic“ a účastnili se jej zahraniční diplomaté včetně velvyslanců, působící v České republice. Před dvěma lety jsme se rozhodli tuto skvělou myšlenku oprášit. Pojali jsme ji však ještě ambiciózněji a zaměřili se výlučně na ambasadory, konkrétně na ambasadory evropských zemí.

Co je náplní a účelem kurzu?

Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř. Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí, a aktivně se zapojovat do diskuse. V zimním semestru organizujeme podobně zaměřený kurz s názvem „Tajemný půvab diplomacie“, kam zveme přední české a slovenské seniorní diplomatické pracovníky, kteří zastávali diplomatické posty na zastupitelských úřadech v zemích po celém světě či mezinárodních organizacích, případně se podíleli na procesu formulace české zahraniční politiky a jejích priorit.

Jaká je reakce pozvaných na možnost být součástí takového projektu?

Jejich reakce bývá velmi pozitivní, o debaty s našimi studenty mají zájem a z Brna odjíždějí vždy nadšeni. Letošní cyklus stojí v drtivé většině na ambasadorech, kteří v našem kurzu vystoupili již minulý rok, kdy musel proběhnout ještě v online formě.  Při výběru velvyslanců usilujeme o rozmanitý vzorek zemí severní, jižní, západní i východní Evropy, velkých i malých států, členů i nečlenů EU. Upřímně se radujeme z toho, jak kvalitní a poutavé hosty se nám pro naše studentky a studenty daří zajišťovat. 

Splnila doposud proběhlá setkání Vaše očekávání?

Nejenže splnila, nýbrž jednoznačně předčila. Velice nás těší, že kurz baví nejenom nás, ale také naše studentky a studenty. Jejich odezva je fantastická a my máme ohromnou radost, že tato pravidelná setkávání hodnotí jako inspirativní, obohacují a motivující. Pro nás je dále nesmírně zajímavé pozorovat, že ač bývají výchozí otázky, na něž naši hosté reagují, mnohdy podobné, jejich odpovědi jsou velmi rozličné. Ve výsledku to vytváří jedinečnou, různorodou a pestrou mozaiku pohledů na praxi mezinárodní diplomacie.

Hlavní novinky