Přejít na hlavní obsah

Šance pro doktorandy: setkání a diskuze se světovými vědci a nobelisty

Masarykova univerzita umožní již podruhé svým doktorským studentům zúčastnit se Global Young Scientists Summit.

Ukončení prezentace doktorandky lékařské fakulty na Global Young Scientists Summit.

Každý rok se v Singapuru koná setkání mladých začínajících výzkumníků z celého světa s předními světovými vědci a technology z přírodovědných a technických oborů, mezi které patří i nositelé Nobelovy ceny, Fieldsovy medaile nebo Turingovy ceny. 

Pro uplynulý ročník summitu, který se uskutečnil letos v lednu, získalo nominaci k účasti deset doktorských studentů Masarykovy univerzity z lékařské, přírodovědecké a farmaceutické fakulty a fakulty informatiky. Z řad svých doktorandů bude nyní univerzita nominovat účastníky i pro další ročník. „Bylo pro nás velmi milým překvapením, že v loňském roce organizátoři všechny vybrané studenty naší univerzity přijali. A do příštího ročníku můžeme přihlásit dokonce 22 studentů, z nichž dva se budou moci zúčastnit summitu osobně přímo v Singapuru a ostatní se připojí online. Za tento návrh organizátorů jsme velmi rádi a ceníme si možnosti prezentovat na světovém summitu kvalitní výzkumné projekty našich doktorandů. Také věřím, že účast na této jedinečné akci bude pro vybrané studenty velkou motivací do další vědecké práce,“ uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

Jednou z vybraných studentek pro lednový Global Young Scientists Summit byla i doktorandka Lékařské fakulty MU Michaela Pešová. K účasti se na výzvu univerzity přihlásila již loni v létě, setkání se kvůli epidemii covid-19 uskutečnilo v lednu 2022 online. „Protože pořádající zemí byl Singapur, odehrával se summit pro nás ze střední Evropy hlavně přes noc. Vůbec ale nelituji toho, že jsem měla celý týden naprosto prohozený režim. Málokde totiž máte možnost potkat tolik úžasných vědců na jednom místě,“ uvedla doktorandka o summitu, kterého se účastnilo zhruba 20 nositelů Nobelovy ceny a dalších významných ocenění. „Účastnit se přednášek a panelových diskuzí tak bylo velmi inspirující. Skvělé bylo i to, že všichni o svém tématu uměli mluvit i pro publikum, které není přímo z jejich oboru. A tak jsem si mohla užít jako nefyzik například i přednášku Andreho Geima, který je známý objevem grafenu.“

Kromě odborných témat z různých oborů od matematiky přes fyziku a biologii vědci se studenty sdíleli i své kariérní příběhy a bylo vidět, že prakticky pro všechny je jejich práce i koníčkem. Michaela navíc měla to štěstí, že byla s dalšími patnácti studenty vybrána pro neformální setkání s Aaronem Ciechanoverem, který získal Nobelovu cenu za objev mechanismu degradace bílkovin iniciovaného ubikvitinem.

Studenti z celého světa ale měli na summitu možnost komunikovat i mezi sebou. „Oblíbená témata byla například jak úspěšně zvládnou doktorské studium, jak zvolit kariérní směřování nebo jak lépe komunikovat vědecká témata pro různé typy publika. Je důležité, aby se věda dostala ve srozumitelné formě i mezi lidi mimo náš obor,“ vysvětlila Michaela s tím, že sama si mohla zkusit srozumitelně komunikovat vědecké téma pro ostatní účastníky konference formou dvouminutového videa. 

Nominace do příštího ročníku Global Young Scientists Summit bude Masarykova univerzita odesílat do konce června 2022 a doktorští studenti působící na lékařské, přírodovědecké, farmaceutické fakultě, fakultě informatiky, CEITEC a ÚVT se mohou přihlásit prostřednictvím svých školitelů proděkanům pro výzkum nebo doktorské studium, případně vědecké tajemnici na CEITECu a zástupci ředitele pro vědu a výzkum na ÚVT. Ti pak budou podle zaslaných životopisů vybírat zájemce s nejlepšími studijními a výzkumnými výsledky a vysokou motivací k aktivnímu zapojení na summitu. 

Hlavní novinky