Přejít na hlavní obsah

Poznejte další obory a fakulty díky CORE předmětům

Studentky a studenti MU mají díky předmětům společného univerzitního základu možnost rozšířit si znalosti i mimo svou oblast vzdělávaní.

Během svého studia bakalářských a dlouhých magisterských programů absolvují studentky a studenti Masarykovy univerzity také předměty tzv. společného univerzitního základu. Díky nim si mohou rozšířit vzdělání nad rámec zaměření svého studia. 

Ke společnému univerzitnímu základu patří povinné nebo povinně volitelné předměty, tedy kurzy cizích jazyků a tělesné výchovy. K tomu studující absolvují také povinně volitelné či volitelné předměty společenskovědního či přírodovědného zaměření – typicky tzv. CORE předměty.

Cizí jazyky

Formu prokázání znalostí, rozsah povinné výuky či počet požadovaných cizích jazyků si stanovují fakulty pro jednotlivé studijní programy individuálně. Informace jsou uvedeny ve studijním katalogu v Informačním systému MU. Hlavními vyučovanými jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.

Tělesná výchova

Studenti a studentky většiny prezenčních bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů musí během svého studia získat dva kredity za předmět Tělesná výchova. Jeden předmět je hodnocen jedním kreditem, studující tedy musí absolvovat minimálně dva kurzy. Tělesnou výchovu zajišťuje Centrum univerzitního sportu. Z nabídky předmětů sportovních aktivit, které jsou standardně vypisovány pod kódy P9…, se dá vybrat podle svého sportovního zaměření, zájmu a časových možností. Stejný předmět je možné zapsat si i víckrát.

CORE předměty

Díky CORE předmětům se studující mohou podívat, co se učí na jiných fakultách, čemu se věnují některá pracoviště MU, seznámit se se základy dalších oborů a získat kredity za volitelné předměty. Specifikem CORE předmětů je to, že nepředpokládají předchozí znalost dané oblasti. Jsou koncipovány tak, aby studujícím poskytly úvod do dané oblasti a pomohly jim se v problematice zorientovat. Studentky a studenti tak mají možnost nahlédnout pod pokličku zcela jiného oboru, než který studují, a současně poznat prostředí a vyučující na dalších pracovištích Masarykovy univerzity a seznámit se i se studujícími mimo svůj obor. 

Tyto předměty mají kapacitu přibližně 100 osob, jsou jednosemestrální, zakončené kolokviem a ohodnocené třemi kredity. Studujícím je doporučeno absolvovat alespoň tři předměty mimo svůj studijní program a oblast vzdělávání. Vybírat je možné ze tří tematických okruhů: Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech, Člověk mezi přírodou a kulturou a Pokroky a meze vědeckého poznání. 

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Společného univerzitního základu

Hlavní novinky