Přejít na hlavní obsah

Den na MUNI se studentkou pedagogické fakulty

Ani v průběhu prázdnin někteří studenti nezaháleli. Jak vypadal jeden takový aktivní studentský prázdninový den? Přibližuje Markéta Čapáková, která studuje na pedagogické fakultě pátým semestrem anglický jazyk a dějepis se zaměřením na vzdělávání.

Studentka Pedagogické fakulty MU Markéta Čapáková

„Na dnešní budíček jsem se moc těšila, protože mě čeká další den strávený s dětmi na Letní škole doučování, kterou organizuje Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU. Dozvěděla jsem se o ní z e-mailu, a protože mi to přišlo jako skvělá možnost, jak získat praxi, rozhodla jsem se do toho jít.

Den na letní škole začíná srazem dobrovolníků okolo osmé u vrátnice pedagogické fakulty. Následuje kolo pozdravů, zážitků z předchozího večera, postěžování si na vedro nebo únavu a pak už rodiče přivádějí své děti. Ty postupně vodíme do relaxační místnosti v přízemí fakulty, kde s nimi strávíme převážnou část dne.

Každý dobrovolník je na letní škole také učitelem a má na starost menší skupinku dětí, se kterými během dne pracuje, já konkrétně Nelču a Innušku. Obě jsou ze všeho nadšené a pořád by něco dělaly. Učením ale s nimi den nezačínám. Dětem totiž chvíli trvá, než se nastartují, proto si zpočátku malují, hrají deskovky nebo si s nimi jen tak povídám

Výuka startuje mezi půl devátou až devátou a volba učiva je na dětech. Některé by chtěly dělat matiku, jiné zase češtinu. Pak už ale záleží na učiteli, co pro ně vybere a na čem s nimi pracuje. S Nelou a Innou dnes začínám matikou a potom pokračujeme češtinou. V té s nimi procvičuji hlavně diktáty, y/i a délky ve slovech, které jim trochu dělají problémy. Je s nimi radost pracovat, protože jsou obě do učení zapálené a je vidět, že jim dělá radost zlepšovat se den po dni.

Dobrovolníci si pro děti připravili i nejrůznější pohybové aktivity na hřišti za fakultou.

Dnes naše ranní výuka končí v deset. Po svačině se s dětmi přesouvám na hřiště za fakultou, kde jsou pro ně připraveny pohybové aktivity. Poté už je ale čas na oběd a chvilku odpočinku, po kterém nás čeká ještě zhruba hodina učení. Na odpoledne jsme si pro děti nachystali aktivitu tematicky zasazenou do kouzelnického světa Harryho Pottera. Děti sbírají nálepky do kouzelnické knížky, pomocí které na konci letní školy najdou poklad.

Po odpolední svačině už děti jenom hlídám, buď si malují nebo kopou s míčem na dvoře a zhruba o půl páté si je přichází vyzvedávat rodiče. Tím pro mě ale den na letní škole nekončí, protože nás s ostatními dobrovolníky a koordinátory čeká ještě krátká porada, kde probíráme program na další den a hodnotíme, co se odehrálo.

Pak už se ale přesouvám domů a už jenom odpočívám, zítra mě totiž čeká další podobný den a já přemýšlím, čím jiným ho ještě dětem zpestřit. Je moc fajn, že naše skupina dobrovolníků je hodně různorodá, všichni přichází se spoustou zajímavých nápadů ze svých oborů.

Celá letní škola je pro mě mnohem výraznější zážitek, než jsem čekala. Mimo super kolektiv je to pro mě nedocenitelná zkušenost i z pedagogického hlediska, která mi dává spoustu podnětů k přemýšlení. Usínám tak s pocitem, že to byl moc pěkně strávený a prospěšný den nejenom pro děti, ale i pro mě.“

Letní škola doučování
Letní školu doučování organizuje Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU. Je určena dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolníci se na letní škole dětem individuálně věnují po celý den a doučují je zejména češtinu a matematiku. Letošní ročník Letní školy doučování se konal ve dvou turnusech.

Hlavní novinky