Přejít na hlavní obsah

Začíná jarní semestr. Víte, jak psát správně eseje a seminární práce?

Dnes startuje jarní semestr, a tak posluchárny a učebny Masarykovy univerzity opět ožívají a akademický rok pokračuje. Říkáte si, jaký odkaz po vás na vaší alma mater zůstane, až jednou úspěšně dostudujete? Odpověď se nabízí – jsou to vaše texty, eseje, publikace a závěrečné práce.

Foto: Archiv MU

Kariérní centrum MU proto připravilo několik tipů, na co si během psaní dát pozor a co by vám naopak mohlo práci ulehčit. Ať už vás čeká odevzdání semestrální eseje, závěrečné práce, či odborného textu do akademického časopisu, existují totiž univerzální strategie, které vám mohou při psaní pomoci. Jakmile si tyto návyky osvojíte a zautomatizujete, s každým dalším textem budete rychlejší a efektivnější.

Správně si rozvrhnout čas
Ještě jsme ani nezačali psát a už se díváme na úplný konec – odevzdání. Doporučujeme nastavit si do kalendáře deadline odevzdání textu o den či dva dříve, ať máte časovou rezervu, kdyby se cokoliv přihodilo. Deadline neslouží k tomu, abyste v tento den těsně před půlnocí ještě dopisovali poslední řádky vašeho textu (půlnoční odevzdávání nechceme nikterak karikovat, sám autor textu to zažil několikrát). V den deadlinu již odevzdáváte text, který prošel jazykovou a stylistickou korekturou a vy sami jej máte několikrát pročtený. Závěrečná úprava textu je stejně důležitá, jako samotný obsah. Překlepy, chyby a větné konstrukce, které nedávají smysl, jsou do očí bijící a zbytečně snižují úroveň textu, po obsahové stránce sebelepšího. Nechejte si na korekturu dostatek prostoru. Je žádoucí, aby text kromě vás pročetl i někdo další.

Když máte stanovený deadline a vymezený čas na korekturu, formátování a závěrečné úpravy, zbylé časové okno si rozdělte do menších logických segmentů, které odpovídají struktuře textu. Doporučujeme si před samotným psaním rozvrhnout, jak by měl být dlouhý úvod, jaké kapitoly chcete čtenáři přiblížit a kolik prostoru si máte nechat na závěr. Struktura vašeho textu se přirozeně může (a bude) v průběhu psaní měnit, ale orientační rámec je do začátku krok správným směrem. K organizování vlastního času můžete využít dostupné bezplatné managery, jako je Trello či Notion.

Textový dokument snese všechno
V tuto chvíli již máte alespoň rámcově představu, o čem budete psát. Je to téma, které vás nějakým způsobem zajímá (bez toho by to nešlo), uskutečnila se konzultace s vašim vedoucím, případně se vejdete do tematických okruhů, které máte k dispozici. „Objevil jsem téma, o kterém ještě nikdo přede mnou nepsal“ můžete si z počátku říkat s nadšením. Raději hned předesíláme, že je velmi pravděpodobné, že i o vašem tématu toho již nejspíše bylo dost napsáno. To vůbec nevadí, vy teď potřebujete najít mezeru, díky které bude váš text přínosný a obohacující.

Využít můžete například model C.A.R.S (The Creating a Research Space) od Johna Swalese, který vám pomůže váš text lépe ukotvit. Další technikou, kterou můžete s C.A.R.S vhodně kombinovat je metoda STARR (Situation, Task, Action, Results, Reflection). Struktura, se kterou se pravděpodobně setkáte na univerzitě častěji, je metoda IMRAD (Introdution, Methods, Results, Analysis, Discussion). Něco zajímavého vyzkoumat je jedna věc, neméně důležité je informace věcně a srozumitelně předat někomu dalšímu.

Co když jste se zrovna ve psaní zasekli? Chybí vám nápad, nějaká chytrá linkovací věta či zakončení kapitoly. Zkrátka se posuňte v psaní dál. Váš textový dokument snese všechno. Máte-li myšlenku u které ještě nevíte, jestli by se mohla do textu hodit, napište ji bokem. Je lepší mít textu více, umazávat na závěr můžete vždy. Pokud i přesto potřebujete v psaní popostrčit, doporučujeme vyzkoušet na webu volně dostupnou stránku „The Most Dangerous Writing App“. Název může znít děsivě, ale jedná se o metodu, kdy váš text začne postupně mizet ve chvíli, kdy se zaseknete a přestanete psát – a to nechcete, tak raději píšete dál. Tuto techniku používají i spisovatelé. Vyvarujte se také prázdným floskulím a přehnaně generalizujícím tvrzením. V tomto případě je důležitější kvalita nad kvantitou. Svá tvrzení opřete o další výzkumy a texty, dodají jim kredibilitu. 

Zdroje, zdroje a zase zdroje
Nepředpokládá se, že celou práci napíšete z hlavy, to ani nejde. Naopak, práce s literaturou (českou i cizojazyčnou) je v textech žádoucí. Vypovídá o vaší erudici a také o tom, že se v tématu dobře orientujete a máte načteno. Jakožto studenti univerzity máte přístup nejen do knihoven, ale také ke spoustě online zdrojů, díky univerzitním licencím. K nejznámějším v rámci MU patří pravděpodobně portál Discovery.muni, který disponuje nástroji, jako je Full Text Finder či Citace PRO. Citace bývají při psaní textu noční můrou nejednoho studenta. Vždy si před psaním zjistěte, jaká citační norma je vyžadována, a hlavně buďte konzistentní. Často využívaná je citační norma APA (American Psychological Association), setkat se ale můžete i s ČSN ISO 690, MLA a dalšími.

Jakmile v textu použijete nějaký zdroj, ihned jej zaznamenejte do seznamu literatury ve správném citačním zápise. Jinak riskujete, že daný text již později nedohledáte. S tím se pojí i další doporučení a sice závěrečná kontrola, zda máte všechny citované zdroje uvedené v seznamu literatury a naopak. Práci s citacemi vám jednoznačně ulehčí online nástroje, jako je například citační manažer Zotero, který je již k dispozici i jako webové rozšíření, či aplikace Citace PRO. 

Doporučení na závěr
Snažte se nad každým textem, který píšete, přemýšlet tak, že se vám v budoucnu může hodit. Z esejí jednou bude závěrečná práce, ze závěrečné práce může být akademický článek pro odborný časopis. A co více, k závěrečným zkouškám máte díky psaní načteno. Po dopsání jakéhokoliv textu se z vás do jisté míry stávají odborníci na danou problematiku. Využijte nabitých vědomostí kdekoliv a kdykoliv je to možné. A pokud byste i přesto potřebovali poradit s plánováním harmonogramu, time – managementem, zvládáním stresu nebo čímkoliv dalším, můžete využít některý z nabízených kurzů Kariérního centra.  

Hlavní novinky