Přejít na hlavní obsah

Studenti MU si vyzkoušeli, jak vypadá jednání OSN

Studenti fakulty sociálních studií uspořádali o víkendu konferenci FSS MUN, která simuluje jednání Organizace spojených národů (OSN). Řešili tematiku klimatické krize, rozvoje ekonomiky i lidských práv.

Účastníci konference FSS MUN 2023

Po téměř čtyřech letech se v sobotu 4. března na Masarykově univerzitě znovu konala celodenní konference FSS MUN navazující na tradici studentského spolku MUNI MUN, který před osmi lety přenesl formát akce i do Brna. MUNy neboli mezinárodní modely OSN jsou totiž celosvětově velmi oblíbené a každoročně se podobných akademických simulací konají stovky po celém světě.

„Máme velkou radost, že se nám letos podařilo obnovit tradici a že si studenti MU mohli znova vyzkoušet vžít se do role delegáta OSN a zastupovat zájmy přidělené země. Podobné akce umožňují studentům nahlédnout do diplomacie, naučit se hledat mezinárodní kompromisy a zároveň si zdokonalit argumentační a komunikační dovednosti i kritické myšlení,“ přibližují hlavní náplň organizátoři konference Terezie Hiclová a Abhinav Banerjee původem z Indie.

Pestré národnostní složení účastníků

Březnové konference se zúčastnilo téměř 50 studentů ze čtyř fakult MU. Národnostní složení účastníků bylo velmi pestré –⁠ většina totiž pocházela z různých částí světa, například z Irska, Hondurasu, Kolumbie, Mexika, Nizozemí, Řecka, Ruska, Srbska, Švýcarska, USA a dalších států. Studenti měli od pořadatelů předem přidělené země, které budou v rámci simulovaného jednání OSN zastupovat, proto si před samotnou konferencí museli nastudovat řadu podkladů a také zjistit, jaký daná země zaujímá k dané problematice postoj. Podle toho pak hájili její zájmy na mezinárodním shromáždění.

Na konferenci paralelně zasedaly tři výbory OSN a každý z nich se zabýval odlišnou tematikou. Rada bezpečnosti OSN řešila územní spory o Tchaj-wan a okolní regiony, Rada pro lidská práva se zaměřila na problematiku lidských práv v Íránu a ochranu lidských práv migrantů. Poslední skupina delegátů se na Ekonomické a sociální radě zabývala změnami klimatu, udržitelným rozvojem a udržitelným hospodářstvím v rozvojových zemích po pandemii.

Jednání všech tří výborů byla rozdělena do čtyř bloků. První začal hned v 9 hodin ráno po oficiálním zahájení generálním tajemníkem OSN, jehož roli zastávala srbská studentka Maša Mitić. Několikahodinová jednání skončila těsně před pátou hodinou odpoledne. Na slavnostní zakončení konference se podařilo pozvat zástupce izraelského velvyslance v Portugalsku Yotamama Kreimana, který je absolventem FSS a zároveň zakladatelem minulého MUNI MUN. Se studenty hovořil i o tom, jak mu MUN otevřel dveře k jeho současné kariéře.

V závěru konference organizátoři rozdali i několik cen. V kategoriích nejlépe připravený a srozumitelný projev, nejlépe přijatá rezoluce a nejlepší motivační esej, tvořící součást přihlášek na konferenci, byli oceněni tři nejlepší kandidáti. Po akci pak mohli studenti ještě dál neformálně diskutovat mimo fakultu.

Podle organizátorů se konference povedla a rádi by ji zorganizovali i v dalším semestru. „Vždycky jsme si něco takového chtěli během studia vyzkoušet a velmi nás potěšilo, že i mezi ostatními studenty byl o MUN takový zájem. Příští semestr hodláme akci otevřít ještě většímu počtu studentů. Letošní ročník byl pilotní a bylo poměrně náročné konferenci zorganizovat, ale v našem dvanáctičlenném týmu jsme byli dobře zkoordinovaní a práci jsme si dobře rozdělili. Hodně nám také pomohla fakulta a naši vyučující, ti nám poskytli neustálou podporu i zázemí. Bez nich bychom to stěží zvládli. Věříme, že do příště doladíme všechny detaily, přihlásí se ještě více zájemců a my získáme další zkušenosti,“ říká organizátorka Terezie Hiclová.

Studentský spolek FSS MUN plánuje zorganizovat další simulované jednání OSN v říjnu nebo v listopadu. Pokud budete mít zájem se zúčastnit, sledujte instagramový účet FSS MUN, kde se s předstihem dozvíte, kdy a jak se přihlásit.

Simulované jednání OSN probíhalo na půdě Fakulty sociálních studií MU.
Studenti v průběhu simulovaného jednání zastupovali zájmy přidělených států a museli si nastudovat řadu podkladů, aby věděli, jaký postoj má země k dané problematice.
Delegáti reprezentující zájmy Íránu a Švýcarska.
Ke studentům závěrem konference promluvil i Yotamama Kreimana, zahraniční absolvent MU, který pracuje jako zástupce izraelského diplomata v Portugalsku.

Hlavní novinky