Přejít na hlavní obsah

Studentská konference pomáhá v medicích probudit vědeckého ducha

Zkusit si prezentovat svoji pregraduální výzkumnou práci a odnést si tak cenné zkušenosti a nové znalosti. To je hlavní cíl vědecké konference určené studentům. Její třiapadesátý ročník hostila již tradičně Lékařská fakulta Masarykovy univerzity.

Do letošního vědeckého klání se dostalo čtyřicet výzkumných prací z pera přibližně pětapadesáti autorů. Práce byly prezentovány ve čtyřech sekcích podle medicínských oborů, do kterých spadají. Jednalo se o sekci teoretickou a preklinickou a dále interní, chirurgickou a doktorandskou. „Ačkoliv jsou lékařské fakulty jedním z nejdůležitějších motorů biomedicínského výzkumu, nevychovávají své absolventy primárně k výzkumné práci, ale především k praxi. Neznamená to ovšem, že by výzkumná práce studentů byla druhořadá,“ přibližuje koordinátorka konference Kateřina Kaňková a zdůrazňuje, že je to právě naopak. „I když lékař není sám výzkumníkem, měl by chápat principy vědecké práce, kritické interpretace výsledků, anebo třeba základy statistické analýzy. Toto je největší význam studentské vědecké konference.“

Je však nutné připomenout, že medik není samostatným výzkumníkem, za jeho výsledky stojí rovněž školitelé. Student je tak zpravidla dílčí součástí řešitelského týmu určitého projektu. Výsledky pak ale sám prezentuje před odbornou porotou složenou z pedagogů Lékařské fakulty podle oborové specializace. Ti jej při prezentaci vůbec nešetří. „Studenti jsou vystaveni rigorózní diskusi, která ukáže formální i faktické zvládnutí tématu a relevantní znalosti. Vítězové proto doopravdy umějí,“ potvrzuje Kaňková.

Diana Mlynárová
Letošní vítězkou chirurgické sekce se stala Diana Mlynárová.

Tématem vaší práce byla porodní poranění při extrakčních porodnických operacích. O co se jedná?
Extrakční porodnické operace můžeme definovat jako vyjmutí plodu z porodních cest pomocí lékařských nástrojů. Pro laickou veřejnost to jsou dobře známé kleště. Novější metodou je vakuová extrakce, tedy porod s pomocí vakuumextraktoru, který se nasadí na hlavičku plodu a s pomocí vzniklého podtlaku se porodník snaží dítě vytáhnout. Ve své práci jsem zkoumala, jaká zranění rodičky mohou vzniknout právě při použití těchto metod.

K jakým závěrům jste dospěla?
Zjistila jsem, že klešťové porody způsobují nejvíce zranění, která jsou navíc i těžšího stupně než u porodů s použitím vakuové extrakce či porodů fyziologických. Dva poslední jmenované typy porodů jsou tedy podle mé studie pro pacientku z hlediska vzniku poranění mnohem přijatelnější.

Co vás vedlo k účasti na studentské vědecké konferenci?
Zapojit se do této soutěže bylo jednou z možností, jak blíže nahlédnout do oboru, který mě okouzlil a jemuž se chci v budoucnu věnovat. Zároveň jsem tímto dostala prostor pro vědecký výzkum, tvořivou práci a následné srovnání svých schopností se schopnostmi mých kolegů. Byla to tedy zajímavá osobní i profesní výzva.

Co si myslíte, že rozhodlo o vašem úspěchu?
Myslím si, že lidé, kterým svoji práci prezentujete, vnímají vaše odborné znalosti z dané problematiky stejně jako způsob vašeho zpracování tématu a způsob podání toho, co víte. Pokud k tomu přidáte i dávku nadšení a viditelného zájmu o věc, myslím, že máte vyhráno. V čemkoli.

Hlavní novinky