Přejít na hlavní obsah

Nové studijní programy pro právní experty

Právo informačních a komunikačních technologií, Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech a Law for Leadership in the Central European Context: Právnická fakulta rozšířila postgraduální specializované programy LL.M.

Jsou určeny především právníkům, kteří se daným odvětvím věnují, ale také dalším vysokoškolsky vzdělaným zájemcům, například IT specialistům, bezpečnostním expertům nebo pracovníkům veřejné správy. Pro ně jsou připraveny úvodní propedeutické kurzy. „Subjektů, které tuto formu vzdělávání v ČR poskytují, je mnoho. V loňském roce jsme se proto rozhodli přistoupit k této formě vzdělávání zcela novým způsobem, který nás ze dvou důvodů činí zcela výjimečnými. Těmito důvody jsou vysoká odbornost poskytovaného vzdělávání a jeho jedinečná forma,“ uvádí k tomu proděkan PrF David Sehnálek.

Studium rozdělené do tří semestrů zohledňuje pracovní vytížení posluchačů a jejich časové možnosti. „Cílem bylo vytvořit programy, které budou absolventům vysokých škol působícím v praxi nabízet možnost dalšího rozvoje a zvyšování kvalifikace v přesně vymezené specializované oblasti práva. Jelikož jsou cílovou skupinou vysoce pracovně vytížení experti, inovovali jsme též formy výuky. Opuštěna byla prostá frontální metoda přednášek, důraz je nově kladen na nové formy výuky kombinující prvky řízeného samostudia, odborných přednášek a společných konzultací, a to při využití moderních informačních technologií ve výuce,“ vysvětluje proděkan právnické fakulty. Důležitý je podle něj individuální přístup k posluchačům a systematické poskytování zpětné vazby.

„Od studijního programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií na MU jsem měl vysoká očekávání kvůli unikátnímu zaměření na jedno z nejmladších odvětví práva. Přesto se tato očekávání podařilo ještě překonat,“ uvádí jeden ze současných posluchačů a chválí rovnováhu mezi prezenční výukou a samostudiem, odbornou úroveň vyučujících i skladbu jednotlivých témat. „Těžko si lze představit lepší studium v tomto právním odvětví,“ dodává.

Právnická fakulta MU všechny tři programy (jeden z nich je anglicko-německý) odborně zajišťuje. Oboru komunikačních technologií poskytuje zázemí fakultní Ústav práva a technologií, který se v roce 2010 stal vůbec prvním tuzemským odborným pracovištěm zaměřeným na výzkum a výuku v oblastech právní úpravy pokročilých technologií. Program Stavební činnosti v právních a ekonomických souvislostech zase těží ze spolupráce právnické a ekonomicko-správní fakulty. Na výuce se podílejí také špičkoví odborníci z právní praxe.

Uzávěrka přihlášek je 30. června, přihlášky se podávají elektronicky a je nutné k nim doložit strukturovaný životopis, motivační dopis a doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání (neplatí pro absolventy MU). Všechny LL.M. kurzy jsou zpoplatněné.

Hlavní novinky