Přejít na hlavní obsah

Den na MUNI se studentem lékařské fakulty

Studium na lékařské fakultě je v mnohém specifické. Jeho odlišnosti od ostatních fakult i aktivity Spolku mediků LF MU popsal student čtvrtého ročníku oboru Všeobecné lékařství Kristián Kalianko. 


Dnešek mi začíná v 6:20. Ihned po probuzení si dávám sprchu, abych se do nového dne cítil svěže a trochu se nabudil. Poté už musím vyrazit na výuku, a tak se bohužel nestíhám doma nasnídat a jídlo si musím vzít s sebou. Jako budoucí lékař bych měl samozřejmě šířit důležitost snídaně, ale přiznám se, že ne každé ráno ji stihnu.

Oproti prvním třem ročníkům ale už máme výuku často mimo fakultu. Ze začátku studia jsme měli preklinické obory, jako jsou třeba anatomie, fyziologie nebo biochemie - tedy velmi teoreticky zaměřené předměty - a výuku jsme trávili převážně na fakultě přímo na konkrétních ústavech.

Od čtvrťáku máme klinické předměty, které už absolvujeme na různých pracovištích v nemocnicích v rámci týdenních až třítýdenních stáží. Podíváme se tak na různá oddělení například ORL, dermatologie či chirurgii. Tam máme sice opět teoretickou výuku, ale už mnohem konkrétněji zaměřenou jen na danou medicínskou oblast. A vždy nás tam čeká i něco praktického. Třeba minulý semestr na dermatologii jsme se učili šít kůži na prasečích kopýtkách.

Tento týden mám blok ze soudního lékařství. V 8 hodin přicházím na ústav a den začínáme vizitou na pitevně. Poté nás čekají 4 hodiny přednášek, přičemž máme dnes na téma rozdělení a zanesení různých druhů pitev do zákoníku či prohlídku zemřelého a rozpoznání posmrtných změn na těle, což je věc, kterou musí umět každý lékař. Pomůže nám to například ve stanovení času úmrtí.

Pro mediky, kteří nejsou rozhodnuti, kterým směrem se vydat, je tento způsob výuky na různých pracovištích super. Během šesti let studia postupně zjišťujete, jaká oblast medicíny vás nejvíce zajímá. Máme možnost výběru z mnoha chirurgických a interních oborů a pro ty, kteří se nemůžou zcela rozhodnout, existují i obory, které kombinují oboje.

Ve 13 hodin nám bloková výuka končí a se spolužáky se přesouváme na oběd. Po jídle se vydávám do centra na Komenského náměstí, kde má kancelář Spolek mediků LF MU. V něm jsem už zhruba rok a půl. Jako viceprezident spolku mám na starost různorodé záležitosti, zejména ty oficiálnější jako je komunikace s vedením fakulty, zástupci nemocnic či dalších spolkových organizací.

Spolek mediků LF MU
Nejstarší studentskou organizací lékařské fakulty je Spolek mediků, který byl založen už v roce 1919. Spolek organizuje různorodé akce pro studenty, například ples, koncerty, dobrovolnické činnosti (Mikuláš v dětské nemocnici), ale i odborné přednášky.

A právě dnes musím vedení fakulty i brněnských nemocnic kontaktovat. Chceme je pozvat na reprezentační ples fakulty, který Spolek mediků tradičně organizuje. Nyní jsme ve fázi, kdy zařizujeme prodej vstupenek přímo na fakultě. Plánujeme oslovit i absolventy, proto pro ně vytváříme možnost zakoupit si lístky online.

Dlouhodobým projektem, na kterém náš spolek spolupracuje s vedením fakulty a Anatomickým ústavem, je Památník za dárce těl. Díky ušlechtilému rozhodnutí těchto lidí darovat své tělo pro vědecké a výukové účely, se mohou studenti seznámit se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla. I přes dnešní nejmodernější technologie je tento způsob výuky anatomie stále nejvýznamnější pro budoucí praxi lékaře. Každoročně se jako připomínka pořádá v období dušiček na anatomickém ústavu pieta a děkuje se dárcům, že darovali svá těla na výuku anatomie.

V Brně ale zatím chybí místo, kam by mohli chodit vzpomínat rodiny dárců těl. Proto je cílem tohoto projektu vybudovat na Ústředním hřbitově v Brně pomník dárcům těl. Na jeho vybudování je vypsaná sbírka. Cílová částka je stanovena na půl milionu korun. Snažíme se proto shánět sponzory a finanční podporu lékařů i absolventů fakulty. Nedávno jsme dokončili natáčení propagačních videí, která nám mají pomoct s oslovením dalších sponzorů.

Zbytek dne už musím věnovat učení. V 17 hodin proto jdu do Celouniverzitní počítačové studovny, která sídlí ve stejné budově jako naše kancelář. Dnes se učím na zítřejší cvičení z Farmakologie. Jako téma máme antipsychotika a psychotropní látky.

Kolem 21. hodiny jedu domů. Po příchodu si už chci jen odpočinout, protože mě zítra čeká opět ráno výuka. Jako večerní pohodu volím sklenku vína se spolubydlící a sledování seriálu.

Hlavní novinky