Přejít na hlavní obsah

Kariérní den 2023: Ukončení studia – a co dál?

Jak se ze studenta přenastavit na absolventa? Jak uspět na pohovoru? A jak si najít správnou práci? S tím vším radili studentům lektoři Kariérního centra MU.

Kariérní den na MU a konzultace životopisu s poradkyní Eliškou Klaclovou.

Odpoledne plné přednášek a workshopů zaměřených na pomoc čerstvým absolventům zorientovat se na trhu práce a najít „dream job“. Přesně tak by se dal popsat Kariérní den 2023, který se na Masarykově univerzitě konal v úterý 20. června. Workshopy v češtině i ukrajinštině ukazovaly studentům možnosti v kariérním rozvoji.

Hned první prezentace s názvem „Jak na: Ze studenta absolventem“ se věnovala všem formálním záležitostem po absolvování studia. „V případě řádného ukončení vysoké školy za absolventa ještě celý měsíc platí zdravotní pojištění stát. Dnem ukončení studia se myslí den složení státní závěrečné zkoušky nebo její poslední části. Nenajdete-li si po uplynutí této doby zaměstnaní nebo nezačnete podnikat, zdravotní pojištění si následně musíte platit sami. Jestliže se však rozhodnete po bakalářských státnicích pokračovat v magisterském studiu, můžete zůstat v klidu. Pokud do tří měsíců následujících po ukončení studia začne studium další, zdravotní pojištění nemusíte platit,“ vysvětlil kariérní poradce Matěj Sapík, jak je to se zdravotním pojištěním pro absolventy.

„Právě jsem dokončila bakalářské studium a chtěla jsem zjistit, jaké povinnosti a papírování mě čeká, kdybych nechtěla pokračovat dál na magistra. Je dobré mít přehled, i když třeba budu pokračovat ve studiu a některé znalosti z oblasti pracovních povinností teď ještě nevyužiju,“ okomentovala svoji návštěvu na Kariérním dni absolventka bakalářského programu Sociální antropologie Barbara Römerová.

Pojištění však není jediná změna v životě absolventa. Po složení státnic a zapsání známek do Informačního systému ztrácí platnost také ISIC karta a s ní spojené výhody v rámci univerzity – nakupování obědů v menze, tiskové služby prostřednictvím systému SUPO a otevírání dveří včetně přístupu do celouniverzitní počítačové studovny (CPS). Přestože dojde k zastavení vašeho přístupu do univerzitních knihoven, knihovny můžete jako absolvent navštěvovat dále. Je ovšem nutné si zařídit čtenářský průkaz (namísto ISIC), který čtenáři z řad absolventů mohou získat zdarma bez ročních poplatků prostřednictvím Karty absolventa. Ta kromě bezplatného přístupu do knihoven umožňuje i další výhody, mezi něž patří například bezplatný přístup do odborných databází pro vědu, výzkum a výuku předplacených Masarykovou univerzitou, knihy z vybraných knihkupectví se slevou, ale i zvýhodněné vstupy do brněnských kulturních institucí.

Kariérní poradce Jaroslav Sýkora při přednášce v rámci Kariérního dne na MU.

Druhá přednáška vedená Jaroslavem Sýkorou byla zaměřena především na hledání uplatnění na trhu práce. Mnozí si pod pojmem „hledat práci“ představuje pouhé rozesílání životopisů na nabídky z osvědčených portálů jako je Jobs.cz. Tito lidé však dělají chybu, jelikož nejméně 50 %, ale podle některých odhadů přes 80 % volných pozic není vůbec inzerováno na pracovních serverech. „Existuje několik různých důvodů, proč zaměstnavatelé volná místa neinzerují. Mezi hlavní určitě patří, že se na jeden inzerát přihlásí často i několik stovek uchazečů, z nichž většina vůbec nemá pro danou pozici relevantní zkušenosti. Než aby se manažer hodiny probíral špatnými životopisy, raději se poptá ve svém okolí po schopném člověku,“ uvedl příklad kariérní poradce Sýkora. Podle něj je nejvhodnější možností, jak si najít práci, oslovit vybrané firmy sám. Najít konkrétní lidi, kteří mohou rozhodnout nebo spolurozhodnout o přijetí (tedy například ředitele úseků nebo oddělení, u menších firem jednatele), a poslat přihlášku jim.

Poslední část Kariérního dne se soustředila na pohovory, zejména na to, jak se na ně připravit, aby byli uchazeči co nejvíce úspěšní. U pohovorů stejně jako jinde v životě platí pravidlo, že štěstí přeje připraveným. Je tedy dobré si před oficiálním pohovorem zkusit s nějakým známým pohovor nanečisto. Během přípravy se také doporučuje podívat se ještě jednou na znění inzerátu a životopis. Dalším bodem přípravy je pročtení firemního webu.

„Během pohovoru aktivně personalistovi naslouchejte, zodpovídejte jeho otázky a klaďte ty, které vás zajímají. Nejčastěji se vás bude ptát, proč se ucházíte právě o toto místo, co od práce v jejich firmě očekáváte, proč by měli vybrat právě vás, anebo jaká byla vaše náplň práce v předchozím zaměstnání,“ uvedla nejzákladnější otázky při pohovoru Tereza Lebedová. Na závěr prezentace také dodala, že otázka na finanční očekávání se většinou objevuje ke konci pohovoru a měl by ji první vyslovit personalista.

Na Kariérním dnu 2023 získali studenti a absolventi MU mnoho informací.

Celé odpoledne také mohli zájemci konzultovat svoje životopisy s kariérními poradci, využít možnosti profesionálního líčení a nechat se vyfotit na CV. „Dřív jsem měla životopis dost neuspořádaný a ani jsem pořádně nevěděla, co do něj napsat. Po konzultaci už mám jasno a nebudu se při odesílání svého životopisu budoucím možným zaměstnavatelům bát, jestli jsem někde neudělala chybu a jestli mě kvůli tomu nevezmou,“ ocenila pomoc se sestavením životopisu čerstvá absolventka přírodovědecké fakulty Anna.

Návštěvníci Kariérního dne 2023 si po skončení workshopů odnášeli také brožury s hlavními informacemi pro čerstvé absolventy. V závěru akce, která se letos po loňské premiéře konala v dvakrát tak velkém počtu návštěvníků, byl také prostor pro networking.

Autorka článku je studentkou Fakulty sociálních studií MU. 

Hlavní novinky