Přejít na hlavní obsah

Poslední šance zápisu na předměty CORE

Pro podzimní semestr 2023/2024 si studující mohou vybrat z 50 předmětů CORE, které jsou součástí společného univerzitního základu a seznámí je s dalšími obory a fakultami.

Registrovat si CORE předměty lze do 1. října 2023Chcete si rozšířit obzory, seznámit se se základy dalších oborů a získat kredity za volitelné předměty? Rádi byste se dozvěděli, jak to funguje na jiných fakultách? Nyní máte jedinečnou možnost. Předměty CORE jsou ideální volbou pro všechny, kteří by rádi při svém studiu nahlédli do jiných oborů a seznámili se s prostředím, vyučujícími a studujícími jiných fakult.

Tyto předměty tvoří součást společného univerzitního základu a jsou specifické tím, že nepředpokládají hlubší znalosti z daného oboru. Kurzy lze volit ze čtyř tematických okruhů, a to Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech, Člověk mezi přírodou a kulturou, Pokroky a meze vědeckého poznání a Dovednosti a kompetence pro život. Předměty CORE jsou jednosemestrální, zakončené kolokviem a třemi kredity. Kapacita předmětů je přibližně 100 studujících, v případě 4. okruhu je pak doporučeno držet kapacitu nižší (20-40 studujících). „Určitě nemusíte mít obavu, že byste výkladu nerozuměli nebo nestíhali tempo - forma výuky i výklad jsou přizpůsobeny právě neoborovým studujícím. V současné chvíli jde o předměty volitelné, v plánu je však jejich plné zasazení do společného univerzitního základu, kdy se kurzy stanou povinně volitelnými pro většinu studujících bakalářských oborů prezenčního studia,“ vyjádřila se směrem ke studentům ředitelka Odboru pro kvalitu Kateřina Oleksíková. 

Přestože předměty vznikají postupně teprve od roku 2021 a některé jsou zcela nové, těší se velké popularitě u studujících. Dle průzkumu v jarním semestru by si stejný předmět zapsalo dokonce celých 94,3 % studujících, kteří se do průzkumu zapojili. Většinu studujících absolvované předměty také namotivovaly k zápisu dalších předmětů mimo jejich obor studia. „Jsme velmi rádi, že vznikají předměty, které jsou pro studující atraktivní a umožní jim rozvíjet se nad rámec svého mateřského oboru. Výsledky průzkumu dokazují, že úsilí všech, kteří se na tomto velkém konceptu podílejí, směřuje správným směrem a doufáme, že se nám do budoucna podaří nabídku předmětů ještě rozšířit a případně upravit na základě zpětné vazby od studujících,“ dodala Kateřina Oleksíková, jejíž tým má zavádění předmětů CORE a jejich implementaci do společného univerzitního základu na starosti.

Nejvyšší počet zapsaných studujících drží dlouhodobě předmět Bioetika (I. a II.), v podzimním semestru 2022 byly velmi vyhledávanými kurzy Rostliny ve zdraví a nemoci a Komunismus v 21. století: Případ Asie. V jarním semestru 2023 si pak nejvíce studujících zapsalo kurz Kulturní dějiny piva.

Aktuálně je pro podzimní semestr 2023 vypsáno přes 50 předmětů CORE a u mnohých je již kapacita zcela naplněna. Pokud jste si tedy ještě nenašli svůj předmět CORE, neváhejte. Více informací naleznete na webu.

Hlavní novinky