Přejít na hlavní obsah

Středoškoláci si vyzkoušeli den medika

Do univerzitního kampusu zamířili v sobotu 11. listopadu středoškoláci se zájmem o medicínu. Lékařská fakulta si pro ně připravila bohatý interaktivní program. Tématem letošního Dne s medicínou byl mozek. 

Návštěvníci Dne s medicínou zavítali i do Simulačního centra MED MUNI (SIMU).

Den s medicínou je tradiční akcí, kterou Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (MED MUNI) a její Juniorská akademie pořádá. Zájemcům zajímavým způsobem prezentuje studium i možnosti moderní medicíny. Návštěvníci si vyzkoušeli přednášku z anatomie, prohlédli si mozek na virtuálním pitevním stole a otestovali své smysly.

„Pátý Den s medicínou se zabýval zkoumáním lidského mozku, naší nejvýkonnější superpočítačové jednotky. Celkem 55 studentů středních škol se na jeden den stalo našimi studenty a podívalo se na mozek hned z několika úhlů. Tuto akci pořádáme dvakrát za kalendářní rok a s každým dalším ročníkem vídáme známé tváře z našich kurzů i vzestupnou tendenci počtu návštěvníků,“ sdělil Marek Joukal, přednosta Anatomického ústavu MED MUNI a odborný garant Juniorské akademie MED MUNI. 

Zájemci si mohli vyzkoušet EEG vyšetření.

Společně s proděkankou Evou Brichtovou celou akci slavnostně uvedl, návštěvníkům se pak věnovali lékaři i studenti medicíny. V nabitém programu na středoškoláky čekaly zajímavé interaktivní přednášky. Navštívili pracoviště anatomie, neurologie, neurochirurgie i Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno. Mozek si detailně prohlédli na virtuálním pitevním stole, který se nachází v atraktivním Simulačním centru MED MUNI (SIMU). Vyzkoušeli si zašívaní ran, čekal na ně závod ve slalomu na vozíčku a při zábavných aktivitách potrénovali svůj zrak, chuť či hmat.

Den s medicínou uspořádala MED MUNI popáté.

Juniorská akademie MED MUNI je programem lékařské fakulty zaměřeným na spolupráci se studenty a pedagogy středních škol. Pořádá různé teoretické i praktické semináře a workshopy a nadaným zájemcům z řad středoškoláků nabízí i odborné akademické vedení a přístup do laboratoří. „Program Juniorské akademie MED MUNI považujeme za klíčový pro bližší seznámení středoškoláků s prostředím fakulty a současně získáváme i cenné informace o aktuálních trendech a poptávce po jednotlivých tématech,“ uvedl k tomu odborný garant akademie Marek Joukal.

Autorka je studentkou fakulty sociálních studií.

Hlavní novinky