Přejít na hlavní obsah

Dny otevřených dveří nabízí budoucím studentům hlavně informace

Masarykova univerzita pořádá tradičně pro uchazeče o studium dny otevřených dveří. V pátek 19. ledna se dveře otevřely na fakultě sociálních studií a filozofické fakultě, o den později na lékařské fakultě.

O dny otevřených dveří je na všech fakultách MUNI velký zájem.

Do organizace akce se na fakultě sociálních studií zapojila i spolupracovnice Magazínu M, studentka Eliška Marinská. Celý den ji mohli příchozí zastihnout u stánku Mediální studia a žurnalistika. V reportáži se pokusila přiblížit, jak den vypadal a co vše měla fakulta pro uchazeče připraveno.

Den otevřených dveří na FSS očima studentky Elišky Marinské

Oficiálně začal den otevřených dveří už od devíti hodin. Jako studenti jsme ale museli být na našich stanovištích už od půl osmé ráno, abychom si vše stihli připravit. Na stáncích jsme vyzdobili nástěnku, která měla reprezentovat jednotlivé obory. Připevnili jsme na ni fotky z našeho studia, memy a QR kódy s odkazem na důležité informace ke studijnímu programu. Na stůl jsme si pak se spolužákem Matějem vyskládali knihy, které patří k našemu studiu a se kterými běžně pracujeme. A také další zajímavé materiály a předměty.

Kromě stánků v Atriu byla v přízemí otevřena také knihovna. Uchazeči si ale mohli vyzkoušet i práci v médiích s MUNI TV a Rádiem R a práci ve studiu a ve střižně. Ti, kteří přišli k našemu stánku Mediálních studií a žurnalistiky, této možnosti většinou využili.

Fakulta sociálních studií prezentovala své programy v Atriu.

Kolegyně Lucia Hlinková ze stánku Sociální antropologie mi potvrdila, že se potkala s mnoha zajímavými lidmi. „Byla jsem ve svém živlu, ráda jsem mluvila o svém oboru. Zároveň to byla velmi produktivní prokrastinace, protože se teď učím na státnice. Už se nedokážu moc soustředit, takže i pro mě to bylo super odreagování. Po akci se mi pak dobře učilo,“ konstatovala Lucia.

A na co se uchazeči ptali nejčastěji? Dotazy na stáncích se opakovaly, jednalo se o otázky, co obor může nabídnout a jaké je s ním uplatnění v životě. Lucia také velmi často uchazečům odpovídala i na otázku, se kterými dalšími obory lze sociální antropologii studovat. Upřesňovala, že se sociologií, psychologií nebo mediálními studii a žurnalistikou.

V rámci dne otevřených dveří byly na fakultě sociálních studií otevřeny i kavárny. Nahoře v pátém patře si mohli dát budoucí uchazeči kávu nebo čaj se studujícími programů Sociální práce a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje a získat cenné rady ke studiu. Ve třetím patře pak fungovala sociologická kavárna, určená hlavně budoucím studentům programů Sociologie a Sociální antropologie.

Jednotlivé katedry si pro uchazeče připravily také přednášky o studijních programech. Novým oborem na fakultě sociálních studií jsou Soudobé dějiny. ‚‚Sílu pro výuku světových, evropských i českých dějin po roce 1945 spojili špičkoví historici, politologové a další společenští vědci,’’ vyjádřil se k novému studijnímu programu děkan FSS Stanislav Balík, který vedl také přednášku pro rodiče uchazečů. V budově byli připraveni zodpovídat otázky i kolegové z Kariérního centra MU, studijního oddělení a společnosti SCIO. Nechyběla ani komentovaná prohlídka fakulty.

„Máme radost, že návštěvníků na dni otevřených dveří každým rokem přibývá. Vyučující, kteří prezentují studijní programy, hovořili k plným sálům a dostali z publika desítky dotazů. Oproti loňskému roku jsme představili o jeden studijní program navíc, uchazečům a uchazečkám jsme ukázali, na co se během studia mohou těšit,“ uvedla koordinátorka akce Michaela Kolková.

Stánek studijního programu Psychologie na FSS.

Největší zájem na fakultě sociálních studií vzbuzuje program Psychologie, což mi potvrdil i uchazeč Patrik, který se se svou spolužačkou Natálií hlásí právě na psychologii. Na Masarykovu univerzitu přijeli až z Liberce. „Po prohlídce fakulty a získání informací jsem trochu ve stresu, že se na školu nedostanu,“ prozradil své dojmy Patrik. Na psychologii se minulý rok hlásilo přes tisíc uchazečů a vzali sto devatenáct. „Já si odnáším nové a zajímavé informace o psychologii a celkově o univerzitě,“ sdílela své dojmy Natálie.

Filozofická fakulta otevřela dveře 19. ledna.

Oba studenti si podávají přihlášku na studijní program Psychologie také na filozofickou fakultu, která pořádala akci ve stejný den, takže toho využili a přešli z jedné fakulty na druhou.

Filozofická fakulta připravila audioprůvodce

Filozofickou fakultu navštívilo přes 1 500 lidí, projít se fakultním areálem a seznámit se s podmínkami přijímacího řízení či obecně studia na MUNI mohli zájemci ale ještě před vstupem na fakultu. Ta totiž jako specialitu připravila ještě před konáním letošního dne audioprůvodce. Uchazečům také nabídla Soutěžní tour de fakulta, odměnou byl drobný dárek. Den otevřených dveří zakončila beseda s absolventy. Pozvání přijali a o své zkušenosti se podělili Jarmil Vepřek, influencer známý jako Běžící češtinář, Martin Firon, zástupce ředitele Muzea Vysočiny, a Kryštof Davídek, bohemista a vývojář webových aplikací. „Letošní den otevřených dveří hodnotím jednoznačně pozitivně – druhý rok v řadě nás navštívil rekordní počet lidí a prozatím jsem nezaznamenal žádnou negativní zpětnou vazbu,“ uvedl fakultní koordinátor Petr Sucháček.

Lékařská fakulta zve dvakrát

Na lékařské fakultě se sobotního dne otevřených dveří zúčastnilo 1300 registrovaných uchazečů, s nimiž přicházeli i rodiče. Pro ně byla připravena skvělá přednáška Ladislava Duška. Lékařská fakulta pořádá ještě druhý termín dne otevřených dveří, a to 24. ledna. 

Den otevřených dveří na lékařské fakultě.

Postupně se dny otevřených dveří konají i na ostatních fakultách Masarykovy univerzity, a to až do 2. února. Jejich termíny mohou uchazeči najít na webových stránkách univerzity nebo přímo jednotlivých fakult.

Spoluautorkou článku je studentka FSS, členka studentské redakce Magazínu M. 

 

Hlavní novinky