Přejít na hlavní obsah

PhD škola na CEITEC MUNI se inspiruje zahraničními koncepty

V uplynulém roce oslavila PhD škola CEITEC Masarykovy univerzity deset let svého fungování a aktuálně má spuštěnou registraci pro další ročník. Může proto nyní, na začátku roku 2024, bilancovat své desetileté období.

Co obnáší studium a jak vypadá přijímací proces, jsme se zeptali manažerek PhD škola CEITEC Masarykovy univerzity Michaely FajkusovéIreny Doubkové.

Proč má vědecký institut, který do svých výzkumných skupin přijímá již „hotové“ PhD kandidáty z celého světa, vlastní PhD školu?
Michaela Fajkusová (MF): Jednou z rolí CEITEC je vychovávat novou vědeckou generaci, proto jsme před deseti lety založili mezinárodní doktorskou školu, jejíž program se opírá o sedm principů pro inovativní doktorské vzdělávání stanovených Evropskou komisí, a ztělesňuje závazek k excelenci výzkumu, atraktivnímu institucionálnímu prostředí, interdisciplinárním možnostem výzkumu, spolupráci s průmyslem a firmami, mezinárodnímu networkingu, školení přenosných dovedností a důslednému zajištění kvality.

Jak mohou zájemci o studium podat přihlášku?
Irena Doubková (ID): Uchazeč se musí zaregistrovat k jednomu z vypsaných témat a k registraci přiložit svůj životopis a motivační dopis. Elektronickou přihlášku přes informační systém MUNI pak podávají ti, kteří projdou prvním kolem přijímacího řízení. K přihlášce přikládají kopie diplomů, dva doporučující dopisy a písemné vyjádření školitele, že daného kandidáta schvaluje. Poté, co uchazeč uhradí poplatek za přijímací řízení, je pozván do druhého kola, ve kterém shrne přijímací komisi daného doktorského programu své dosavadní vědecké výsledky a vysvětlí, jakému tématu se chce věnovat a proč. Motivace uchazeče hraje důležitou roli. Obě kola mohou probíhat jak prezenčně, tak online a jsou v angličtině, která je oficiálním jazykem naší PhD školy.

Letošní výzva k registraci již běží na webu https://ls-phd.ceitec.cz do 19. února, a pokud by se potenciální zájemci chtěli dozvědět víc informací, tak se mohou na webu CEITEC zaregistrovat na tzv. Info Session.

Michaela Fajkusová

Co následuje po vyrozumění uchazeče o přijetí ke studiu?
ID: Proces přijetí do studia probíhá ve spolupráci s příslušným oddělením na relevantních fakultách Masarykovy univerzity. Studenti naší PhD školy jsou zapsáni ke studiu buď na přírodovědecké fakultě (program Life Sciences), nebo lékařské fakultě (specializace Molecular Medicine). Velkou péči věnujeme studentům ze zahraničí, kteří mohou využít služeb naší Welcome Office pod vedením Zdeňky Bártové. Se všemi plánujeme jednotlivé kroky před a po příjezdu do ČR, jako například ubytování na kolejích, návštěva Odboru azylového a migračního úřadu, lékařská prohlídka a otevření bankovního účtu. Studentům ze zemí mimo EU zasíláme dokumenty nezbytné k podání žádosti o dlouhodobý pobyt.
MF: Na začátku každého akademického roku pořádáme pro nové studenty Welcome and Info PhD Day, během kterého dostanou veškeré potřebné informace ke studiu a neformálně se seznámí se svými kolegy z vyšších ročníků a členy naší PhD komunity.

Co všechno musí student PhD školy absolvovat, než získá doktorský titul?
MF: Největší část svého studia věnují studenti samotnému výzkumu a sepsání dizertační práce. Samozřejmostí je publikování prvoautorského článku v prestižním časopise a výjezd na zahraniční stáž. Velký důraz klademe také na rozvoj měkkých dovedností, díky čemuž si studenti do svého profesního života odnášejí kromě schopnosti plynule komunikovat v angličtině i schopnost prezentovat výsledky výzkumu, psát grantové žádosti a spolupracovat s lidmi z různých kultur a oborů. Stejný důraz je samozřejmě kladen i na ovládání laboratorních technik nebo analýzu dat.

Irena Doubková

Máte přehled, v jakých sektorech našli vaši absolventi uplatnění?
MF: Velká část našich absolventů zůstává v akademickém prostředí, kde pokračuje na postdoktorandských pozicích a směřuje k založení vlastní výzkumné skupiny. Nemalé procento z nich zamíří do soukromého sektoru ať už na výzkumné pozice, či do managementu, nebo založí dokonce vlastní firmu. Ani na tuto kariéru našich doktorandů nezapomínáme a pravidelně pořádáme exkurze do firem a inspirativní přednášky s úspěšnými držiteli PhD titulu, kteří nepokračovali v klasické akademické dráze.

Co je podle vás pro studenty vaší PhD školy její největší přidanou hodnotou?
MF: To, že studenti mohou svůj projekt konzultovat nejen se školitelem, ale i dalšími odborníky (i zahraničními), neboť již v prvním ročníku si každý student sestavuje svou tzv. Thesis Advisory Committee, se kterou pravidelně probírá své výsledky, kariérní plány a získává od jejích členů cennou zpětnou vazbu. Tento mentoringový koncept se používá na mnoha prestižních institutech v zahraničí, ale v Česku zatím není obvyklý.

Důležitá otázka. Jaké nabízíte studentům finanční ohodnocení?
ID: Studenti PhD školy dostávají v současné době nadstandardní garantované stipendium ve výši 22 tisíc korun, které se s každým úspěšně absolvovaným ročníkem navyšuje o tisíc korun. Dále je podporujeme prostřednictvím grantových schémat, jako je stipendijní program Brno Ph.D. Talent nebo Jaroslav Koča Bridge Fund, který financuje interdisciplinární projekty. Studenti jsou odměňováni i za publikace nebo za vystoupení na zahraničních konferencích. Navíc mohou získat mimořádné odměny za aktivní práci v CEITEC PhD Committee a také jim pomáháme vyhledávat nominace na různá ocenění, za která mohou získat také finanční podporu sebe a svého výzkumu. Těch možností je opravdu hodně.

Co plánujete pro budoucí rozvoj PhD školy?
MF: Máme velkou výhodu v tom, že budoucnost školy můžeme konzultovat s našimi zahraničními strategickými partnery EU Life, Alliance4Life, PRIDE Network a učíme se od zkušených kolegů. Ostatně i při založení školy jsme se inspirovali prestižními instituty jako Cambridge University, ETH Zürich, EMBL nebo Stanford University. A do zahraničí si pro inspiraci jezdíme stále. Například na konci roku jsem strávila několik dní na institutu EMBL v Heidelbergu, odkud jsem si přivezla inspiraci pro management PhD programů, rozvoj doktorandů a další podněty, které chceme na CEITEC MUNI implementovat. Velkou výzvu navíc vidíme v práci s alumni, kteří jsou tou nejlepší reklamou naší PhD školy.

Online setkání zájemců
V úterý 30. ledna 2024 se pořádá online setkání zájemců s koordinátory školy, supervizory a současnými PhD studenty. Bližší informace jsou dostupné zde.

Hlavní novinky