Přejít na hlavní obsah

Studentští zástupci se připravují na etické výzvy i pomoc ostatním

Na fakultě informatiky se konala diskusní přednáška zaměřená na problematiku akademické etiky.

Hlavním bodem programu byla přednáška Veroniky Krásničan


Poradenské centrum ve spolupráci s Odborem pro kvalitu a Pracovištěm celouniverzitní ochrany práv se díky centrálnímu rozvojovému projektu již od loňského roku věnuje studentkám a studentům, kteří zastupují své kolegy a kolegyně ve studentských komorách akademických senátů a v programových radách. V rámci vytváření sociálního bezpečí na Masarykově univerzitě pro tyto zástupce nově připravuje přednášky a občasný newsletter s nejnovějšími informacemi ze světa akademické integrity.

„Ukazuje se, že studující, kteří se na univerzitě dostanou do situace, s níž si neví rady, se v první řadě obracejí právě na své spolužáky či kamarády. Naší snahou proto je vzdělávat studentské zástupce a zástupkyně v aktuálních tématech. Díky tomu jsou pak lépe připraveni poradit a pomoci svým spolužákům, případně je nasměrovat na relevantní zdroje odpovědí,“ vysvětluje Dagmar Čaďová, manažerka poradenského centra.

Na podzim loňského roku se uskutečnilo první setkání zaměřené na velmi aktuální téma generativní umělé inteligence (AI), její etické aspekty a možnosti využití ve studiu, které představil Tomáš Foltýnek z fakulty informatiky. Studující seznámil například se stanoviskem k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě a dalšími zásadami.

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 se na fakultě informatiky konala další diskusní přednáška zaměřená na problematiku akademické etiky. Program přednášky zahrnoval krátké představení vize zapojení studentských zástupců do systému poradenství Dagmar Čaďovou z Poradenského centra, následoval příspěvek univerzitní ochránkyně Evy Janovičové o ochraně práv na Masarykově univerzitě.

Hlavním bodem programu byla přednáška Veroniky Krásničan s názvem Etické výzvy a budování integrity v akademickém prostředí. Účastníci diskutovali nad praktickými otázkami a etickými dilematy, s nimiž mohou být během studia konfrontováni. Řešení těchto situací nebývá snadné ani jednoznačné, proto je žádoucí tyto problémy otevírat, diskutovat o nich a vzájemně se inspirovat. Jedním z témat, s nimiž se setká za své studium snad každý, je otázka správného citování a předcházení plagiátorství. K tomuto tématu naleznou studenti informace také na univerzitním webu. Velmi užitečnou pomůckou může být také brožura Jak se vyhnout plagiátorství, která rovněž vznikla díky centrálním rozvojovým projektům.

„Přednáška Veroniky Krásničan byla inspirativní a účastníci byli po celou dobu velmi aktivní a živě diskutovali. Část z nich se díky nabízené hybridní formě připojila online. Pro ostatní připravujeme shrnující textový materiál,“ zhodnotila debatu Dagmar Čaďová. Další, v pořadí již třetí setkání se studentskými zástupci a zástupkyněmi, plánuje Poradenské centrum připravit v podzimním semestru.

Hlavní novinky