Přejít na hlavní obsah

Studentský spolek Zvol si info pořádá debatu o umělé inteligenci

V kině Art se 9. května uskuteční debata s názvem Krok do budoucnosti: Umělá inteligence (AI) ve vzdělávání a kariéře. Nastíní, jak se AI promítá nejen do studentského života, ale také do jednotlivých profesí.

Rozvoj umělé inteligence si jako hlavní téma vybral studentský spolek Zvol si info, který tvoří studenti žurnalistiky, pedagogiky, politologie, informačních studií a knihovnictví, ale také například studenti z přírodovědy a informatiky. Své hlavní poslání spatřují v boji s dezinformacemi a dalšími nástrahami digitálního světa.

„Umělá inteligence zásadně mění krajinu vzdělávání a nabízí nové metody a přístupy ke vzdělávání, které mohou personalizovat učení a zpřístupnit vzdělávací obsah širšímu spektru studentů nezávisle na jejich geografické poloze nebo socioekonomickém statusu. Ve světě, kde technologie rapidně postupuje, je klíčové, aby se jedinci naučili nejen s AI technologiemi pracovat, ale také je bezpečně, eticky a efektivně využívat,“ shrnuje výběr tématu předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková.

Hosté debaty budou Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence, vědkyně a antropoložka, a Radim Chalupník, specialista v oblasti digitálního vzdělávání a umělé inteligence. Spolu s odborníky se můžete během diskuse seznámit s tématy propojenými s umělou inteligencí, ať už jde o budoucnost práce, vzdělávací výzvy a příležitosti, které AI nabízí. Zároveň se hosté zaměří i na negativní aspekty a možné hrozby AI.

„Naši hosté byli vybráni na základě jejich odborných znalostí a zkušeností v průmyslu, akademické sféře a ve veřejném sektoru, aby společně tvořili vyvážený panel, který umožní účastníkům získat komplexní přehled o výzvách a příležitostech spojených s umělou inteligencí. Díky této rozmanitosti mohou účastníci očekávat živé diskuse a nové vhledy, které podpoří jejich pochopení a zájem o AI a její aplikace ve vzdělávání i dalších oblastech,“ říká o výběru hostů předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková. Dále doplňuje, že vzdělávání v oblasti umělé inteligence pomáhá studentům rozvíjet kritické a analytické myšlení, které je nezbytné pro orientaci v moderním digitálním světě a schopnost rozpoznávat a řešit etická dilemata spojená s AI.

Přijďte získat nové perspektivy, rozšířit své znalosti a zapojte se do dialogu, jak umělá inteligence formuje naše životy a co znamená pro budoucnost. Vstupenky na debatu jsou dostupné přes platební portál Kina Art.

Autorkou článku je studentka fakulty sociálních studií a členka studentské redakce Magazínu M.

Hlavní novinky