Přejít na hlavní obsah

Chcete si zatelefonovat v knihovně? Máte zelenou

AnotaceBudkaNovinkou překvapila knihovna fakulty sociálních studií. Pro vyřizování telefonních hovorů pořídila telefonní budku. Uživatelé si teď mohou zatelefonovat přímo v prostorách knihovny.

Až donedávna se telefonování s prostorem knihovny nedalo – v zájmu spokojenosti všech návštěvníků – skloubit. „Zákaz telefonování v  knihovně má smysl. Když ve studovně někdo volá, ruší mě to,“ říká k  tématu telefonování v knihovně Lenka, studentka žurnalistiky.

Budka, do níž si mohou jít kdykoli návštěvníci knihovny zatelefonovat, je umístěna na konci studovny s časopisy a denním tiskem, tedy na rozcestí všech místností knihovny. Foto: Archiv knihovny FSS.
Budka, do níž si mohou jít kdykoli návštěvníci knihovny zatelefonovat, je umístěna na konci studovny s časopisy a denním tiskem, tedy na rozcestí všech místností knihovny. Foto: Archiv knihovny FSS.

Uživatelé si zkrátka museli svoje telefonní hovory vyřizovat mimo knihovnu a řada z nich se tak přesvědčila o tom, že sprint se zvonícím telefonem ze zadních studoven směrem ven z knihovny „dá zabrat“.

Knihovna fakulty sociálních studií se v tomto směru rozhodla vyjít potřebám svých uživatelů vstříc a ke Karlovi (samoobslužné výpůjční zařízení) a Helmutovi (samoobslužný box na vracení knih) pořídila štíhlou červenou společnici – telefonní budku, určenou pro vyřizování hovorů přímo v knihovně. „Impulsem pro pořízení telefonní budky do knihovny byly podněty našich uživatelů – na jedné straně si studenti stěžovali, že v knihovně nemohou telefonovat, na straně druhé tu byli uživatelé, kterým vadilo, že ne všichni tento zákaz dodržují. Telefonní budka je cestou, jak vyjít vstříc oběma stranám,“ říká k nápadu vedoucí knihovny Irena Šléglová.

Budka je umístěná na konci studovny s časopisy a denním tiskem, tedy na rozcestí všech místností knihovny tak, aby k ní měl každý blízko. Když vám teď zazvoní telefon nebo když si vy sami budete potřebovat zavolat, nemusíte opouštět knihovnu. Stačí zajít do červené budky, která vám poskytne dostatek soukromí k vyřízení hovoru a zároveň zajistí, abyste svým voláním nerušili ostatní návštěvníky knihovny.

„Je to dobrý nápad, kolikrát když mi zvoní telefon, nevím kam s ním zaběhnout. Určitě to mnoha lidem pomůže, navíc je to pěkné oživení knihovny,“ podotýká Michal, student psychologie.

Potřebujete-li tedy rychle vyřídit hovor, červená telefonní budka je tu pro vás a její stěny snesou ledasco – na rozdíl od zbytku knihovny a  dalších návštěvníků.

Nikola Dynybylová,
studentka FSS a FI

Hlavní novinky