Přejít na hlavní obsah

Seriál spolky na MU: Spolek mediků

anotace_SpokeMediku.jpgSpolek mediků Lékařské fakulty (http://www.med.muni.cz/spolmed) patří mezi několik málo fungujících studentských uskupení na půdě Masarykovy univerzity, které se snaží o zpestření a zpříjemnění života na fakultě. Jeho hlavní devizou je poskytování užitečného servisu, který pomáhá studentům ve studiu.

V současné době se spolek profiluje jako stavovská organizace studentů LF, jejímž cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů. „Formálně jsme nezisková organizace zprostředkovávající kontakt studentů s vedením fakulty, neformálně parta několika lidí, kteří se snaží usnadnit a zpříjemnit medikům studium,“ říká prezidentka spolku Irena Ševčíková.
Hlavní náplní činnosti spolku je především každodenní pomáhání studentům ve studiu a pořádání kulturních akcí. Jde především o poskytování slev na nákup učebnic a kopírovací služby, pořádání burz skript a obstarávání otázek ke zkouškám. Mezi pravidelné kulturní události patří imatrikulační ples. Ten je podle prezidentky asi nejmasovější akcí spolku a spolu s objednáváním skript se slevou se setkává s největším ohlasem studentů.

Zajímavým počinem spolku je vydávání on-line časopisu Medik on-line na www.med.muni.cz/spolmed/molold/, který čtivou formou přináší populárně-vědecké informace ze světa medicíny, ale také z historie fakulty. Pozoruhodným projektem z poslední doby je účast spolku na tzv. Chlamydiové studii. „Ta se zaměřuje na hodnocení kvality spermiogramu mladých dobrovolníků a přítomnosti chlamydií – jednoho z důvodů neplodnosti – ve spermatu,“ vysvětlila prezidentka. O účast v tomto programu byl enormní zájem.

Jednou z akcí, které pořádá Spolek mediků, jsou imatrikulační plesy, kde dochází k neformální imatrikulaci nových studentů pomocí lebky a stehenní kosti.
Jednou z akcí, které pořádá Spolek mediků, jsou imatrikulační plesy, kde dochází k neformální imatrikulaci nových studentů pomocí lebky a stehenní kosti.

Jednou za dva až čtyři roky spolek pořádá charitativní akce. Poslední akce tohoto typu se konala v říjnu 2003 a nesla název Lékařská fakulta nemocným dětem. Nová akce pod názvem Medici Malým Marodům se uskuteční letos na konci dubna. Vybraná částka poputuje stejně jako loni do Dětské nemocnice v Brně a poslouží na nákup vybavení. Na akci má vystoupit vysokoškolský pěvecký sbor, tanečníci z folklorních i moderních souborů a také někdo ze známých zpěváků. „Celou událost chceme přizpůsobit očekávaným návštěvníkům – studentům, proto budeme chtít pravděpodobně jen symbolické vstupné,“ informovala Ševčíková. „Hlavní výtěžek by měl být z prodeje drobných předmětů od farmaceutických firem.“

Spolek se však podobně jako řada podobných sdružení potýká s malou aktivitou studentů a neochotou podílet se na životě na akademické půdě. „Jsem vždycky velice ráda, když se nám podaří získat pro spolek nového, spolehlivého, aktivního člena. Je to však většinou pouze jeden, maximálně dva z nového ročníku,“ uvedla Ševčíková. Problémy jsou ale i se spoluprací neaktivních členů. „Zájem podílet se na různých akcích je bohužel minimální – možná nemají osobní potřebu jakkoliv se angažovat,“ řekla prezidentka, ale dodala, že ji v dubnu v souvislosti s charitativní akcí třeba někdo mile překvapí.
David Povolný

Hlavní novinky