Přejít na hlavní obsah

Letní škola místo pláže? Proč ne

Pokud patříte mezi ty, kteří rádi využijí volný čas ke vzdělávání, využijte nabídky letních škol na MU.

Přírodovědně zaměření studenti si mohou do 1. května podat přihlášku na Letní školu environmentální chemie a ekotoxikologie. Foto: RECETOX.

Poslední den semestru nutně neznamená pro přednáškové sály začátek prázdnin. Během léta do nich usedají desítky domácích i zahraničních studentů, kteří mají chuť se vzdělávat i v době volna. Masarykova univerzita nabízí široký výběr letních škol, a pokud se chcete některé zúčastnit, začíná být nejvyšší čas se přihlásit.

Bezpečnost především
Univerzitní centrum v Telči se stane dějištěm Letní školy energetické bezpečnosti pořádané Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU. Uzávěrka pro přihlášky do seminářů zaměřených na srovnání amerického a evropského přístupu k problematice je už 15. června.

Podobně zaměřený je také kurz International Security in the Modern World, který staví do centra pozornosti terorismus, národní a etnické konflikty a mezinárodní zločin. Přihlášky přijímá až do naplnění kapacity.

Letní škola slovanských studií
Tradiční akcí, která se letos odehraje už po čtyřicáté páté, je Letní škola slovanských (bohemistických) studií pořádaná kabinetem češtiny pro cizince. Kdo nevládne češtinou coby svým rodným jazykem, má ojedinělou šanci pořádně si ji vylepšit.

„Měla jsem před sebou studium v Praze, tak jsem se chtěla přes prázdniny v jazyku zdokonalit,“ říká Japonka Akane Ema. Pražskou letní školu absolvovat nechtěla, protože slyšela, že se v ní mluví spíš anglicky. Chválí si, že ji v Brně díky vstupnímu testu zařadili mezi Slovany, díky kterým se v češtině hodně zlepšila. Hlásit se na aktuální ročník je možné až do 15. července.

Do laboratoří za ekotoxikologií
Přírodovědně zaměření studenti si mohou do 1. května podat přihlášku na Letní školu environmentální chemie a ekotoxikologie. „Zvláštní pozornost chceme věnovat pasivnímu vzorkování organických polutantů ve vodním prostředí,“ slibuje Petra Růžičková z pořádajícího centra RECETOX. Kromě brněnských odborníků jsou pozváni také vědci z Norska a Francie.

Zaostřeno na právo
Po různých univerzitách putuje Letní škola práva informačních a komunikačních technologií, kde se setkávají evropské i světové kapacity oboru. Student Viktor Kustein absolvoval hned dva ročníky a přínos školy velmi oceňuje: „Spolupracovalo se v mezinárodních skupinkách, takže bylo zajímavé sledovat, na jaké úrovni je právní povědomí studentů v jednotlivých státech.“ O aplikaci licencí svobodného softwaru poté napsal diplomovou práci, kterou úspěšně publikoval v odborných časopisech, takže znalosti z letní školy bohatě zúročil. Veškeré informace k akci budou dostupné v průběhu dubna.

Domácí půdy se drží letní škola katedry dějin státu a práva, letos zaměřená nikoliv na právo trestní, ale na právo dědické. „Tato oblast prochází díky novému občanskému zákoníku velmi významnými změnami a řada institutů, které se do českého dědického práva vracejí, koření v římském právu,“ poukazuje na aktuálnost školy Pavel Salák z pořádající katedry. Cílem školy je propagovat mezi českými a slovenskými studenty mnohdy opomíjené právněhistorické obory. Podrobnosti o přihlašování budou zveřejněny.

Ani informatici nepřicházejí zkrátka
Každým rokem se v září koná soustředění pro studenty informatiky Software Summer Camp. Společnost IBA CZ ve spolupráci s fakultou informatiky se snaží studentům zprostředkovat praktické zkušenosti s komerčními produkty a technologiemi z oblasti vývoje podnikového softwaru. „Letos se ve čtyřech dnech zaměříme například na Liferay portál, social business a social content, kompetence projektového manažera, leadership a motivaci,“ říká Jaroslav Racek z IBA CZ. Pro podrobnosti sledujte stránky letní školy.

Pokud máte zájem vyrazit na nějakou letní školu mimo Masarykovu univerzitu, nabídku najdete třeba na webových stránkách Centra zahraničních studií MU.

Hlavní novinky