Přejít na hlavní obsah

Je libo volitelný předmět? FSS jich nabízí spoustu

Rozšiřte si obzory mimo svůj obor. Naučte se základy sociologie a psychologie nebo pronikněte do dějin české politiky.

Ilustrační foto: Pavla Ondrušková.

V pondělí 25. června v 17:00 vypukne registrace předmětů na fakultě sociálních studií. I ti, kteří tam nestudují, by měli zpozornět – fakulta v podzimním semestru nabízí spoustu zajímavých předmětů určených studentům celé univerzity, které se dají zapsat jako nepovinně volitelné.

Stěžejní disciplínu sociálních věd představuje Úvod do sociologie pro nesociology. Kurz učí Slavomíra Ferenčuhová, která se snaží studenty vést k tomu, aby přemýšleli nad styčnými body mezi vlastním oborem a sociologií a užitečností sociologické perspektivy a práce. Nepřekáží, že se na hodinách potkávají studenti humanitních oborů i informatiky? „Právě diskuze nad sociologickými texty s lidmi z rozličných oborů tvoří to nejzajímavější z hodin,“ říká Ferenčuhová.

Náhled do témat týkajících se lidského chování a mentálních procesů nabízí Psychologie v běžném životě a specifičtěji zaměřený kurz Psychologie soužití v manželství a rodině. Oba předměty absolvoval Dalibor Jenne a velmi je doporučuje: „Z probíraných témat mi v hlavě utkvěly například ukázky optických klamů a přednáška o komunikačních hrách. Nebo také koncept životních fází. Začal jsem víc přemýšlet o tom, jak moji rodiče vnímají mé dospívání a s tím spojené vylétání z rodinného hnízda.“

Politika pro všechny
Pro laické politické komentátory, kteří rádi nejen nad pivem rozebírají aktuální domácí situaci, může být přínosný předmět Česká politika pro nepolitology, který dává nahlédnout do historie českého politického uspořádání za poslední dvě staletí. „Díky předmětu mám jasnější představu, jak náš stát fungoval a funguje, jaké existovaly politické strany a na které z nich ty dnešní navazují. Když se člověk dozví, jak věci fungovaly dřív, nemusí se pak tolik divit tomu, jak fungují dnes,” bilancuje kurz jeho absolventka Lenka Bernátová.

Slavný Cicero by mohl být garantem politologického předmětu Debatování. V kurzu se trénuje rétorika a argumentace pod vedením členů místního Debatního klubu Ondřeje Schütze a Viktora Vigody.

Kurz Evropská unie – základní fakta a milníky se otevírá pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své povědomí o fungování této instituce.

Dobré skutky za kredity
Nadšenci zapojující se do spolkového dění mohou získat za své aktivity dva kredity díky předmětu Studentská dobrovolnická akce, který se otevírá každý semestr. Jeho absolventi prošli v uplynulém semestru praxí v brněnském International Student’s Clubu, Nadačním fondu studentů Filozofické fakulty, ve studentských médiích Radio R a LeMUr nebo v místních spolcích AISEC či ELSA. Praxe ale nemusí být nutně spjatá s univerzitou, po domluvě s garantem Ladislavem Koubkem lze uznat i praxi v dalších neziskových organizacích, které rozvíjejí dovednosti dobrovolníka z oblasti jeho studijního oboru.

S neziskovou sférou souvisí i několik předmětů katedry environmentalistiky jako jsou Nevládní neziskové organizaceProjektový management v NNO, které jsou určené i posluchačům ne-environmentalistům. Stejně tak jsou na této katedře dostupné ekonomicky zaměřené kurzy Finanční řízení podnikuPodniková ekonomika.

Další volbou ze zmíněného oboru může být Blok expertů, který každý týden zve do Brna osobnosti vyjadřující se k environmentálním tématům. Představu o přednáškách si lze udělat pohledem na strukturu hodin v minulém semestru.

Máte své vlastní oblíbené nepovinně volitelné kurzy z fakulty sociálních studií nebo z jiných fakult? Své tipy můžete psát na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavní novinky