Přejít na hlavní obsah

Cestujte levněji s šalinkartou a žákovským průkazem

Tipy a rady především pro brněnské nováčky, jak se levněji dopravovat ve městě nebo dostat domů.

Aktuální článek z roku 2018 najde zde: Jak vyřídit šalinkartu? Nově i online a navazující.

K výbavě každého brněnského vysokoškoláka, který nechce jen sedět na privátu, ale občas i někam cestovat, patří průkazka IDS JMK (zvaná prostě šalinkarta) a žákovský průkaz. Kde a jak si je obstarat?

Žákovský průkaz
Tento doklad slouží k prokázání slevy na jízdné při cestování autobusem a vlakem. Jeho tiskopis má podobu oranžové kartičky, kterou lze za 1 Kč koupit na železničních stanicích, autobusových nádražích a na všech prodejnách Dopravního podniku města Brna (DPMB).

Co mám na kartičce vyplnit já, co škola a co dopravce
Do žákovského průkazu vyplňte své jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu a sídla školy.

Studijní oddělení vaší školy by mělo vyplnit kolonku platí od…do, název a místo sídla školy (na rubu) a akademický rok. Stává se ale, že budete vyzvaní, abyste si údaje vyplnili sami. V takovém případě vypište datum platnosti od aktuálního data do 31. 10. 2013. Studijní oddělení a DPMB často vypisují lhůtu nesprávně do 30. 6. nebo 31. 8. V červenci a srpnu průkaz tak jako tak použít nelze. Studijní oddělení kartičku doplní razítkem a podpisem.

Poté s kartičkou zajděte za dopravcem, kterým může být železniční stanice, autobusová stanice nebo prodejna DPMB. Předložte fotografii a průkaz totožnosti. Dopravce poté kartičku doplní a potvrdí.

Potvrzení průkazky dopravcem stojí 50 Kč. Průkazka se vystavuje pouze pro studenty mladší 26 let.

Šalinkarta
Dopravní podnik města Brna pravidelně zdražuje jednorázové jízdenky, a předplatní jízdenky neboli šalinkarty na centrální brněnské zóny 100 a 101 jsou tak stále výhodnější. Je možné pořídit si studentskou šalinkartu měsíční za 275 Kč, čtvrtletní za 685 Kč nebo roční za 2375 Kč.

Pokud si jdete vyřídit svou první šalinkartu, musíte splnit následující:

1. Zajít do jedné z projeden DPMB nebo do ČD centra v budově Hlavního nádraží v Brně
2. Dodat věrnou fotografii své osoby
3. Vyplnit žádanku (je k dispozici v prodejnách DPMB)
4. Předložit doklad o studiu, kterým je jeden z těchto průkazů:
– Průkaz ISIC platný do 15. 8. 2013
– Průkaz studenta vysoké školy se sídlem v Brně
– Potvrzení školy o studiu
– Žákovský průkaz

Průkazka samotná (nikoli kupon) bude platit do 30. 9. 2013 a za její vystavení zaplatíte 30 Kč. Pokud jste ale starší než 26 let, ztrácíte nárok na zlevněnou šalinkartu student nestudent.

Při předložení šalinkarty vám bude mj. zlevněno jízdné na parník po Brněnské přehradě a také ušetříte při cestování po jižní Moravě za hranice Brna. Svou šalinkartu můžete kombinovat s dalšími jízdními doklady.

Hlavní novinky