Přejít na hlavní obsah

Co si zaregistrovat na fakultě sociálních studií

Rozšiřte si obzory ve společenských vědách. Vyzkoušejte politologii, sociologii nebo environmentální studia.

Ilustrační foto: Pavla Ondrušková.

Chcete si odpočinout od svých studijních oborů a nasát něco ze společenských věd? Fakulta sociálních studií otevírá 2. ledna registraci a nabízí spoustu zajímavých předmětů.

Lidský pohled na krásy přírody se mění. Jak? To vám připomene kurz Estetické vnímání přírody. Důraz klade na zlom ve vnímání krajiny, který se odehrál v 18. století. „Do té doby byly oceňovány jen ty části krajiny, které nějakým způsobem člověk ovlivnil: od zahrad po zemědělské a pastevní scenérie,” vysvětluje přednášející Karel Stibral. Kurz může být zajímavým doplňkem pro obory jako estetika, dějiny umění, biologie nebo geografie.

Katedra environmentálních studií organizuje také Blok expertů, který každý semestr navštěvují se svými přednáškami přední čeští experti na environmentální témata. V minulosti díky kurzu na fakultu zavítali například Václav Bělohradský nebo Jan Sokol.

Letos se nově otevírá také Blok expertů NNO, který nabízí přednášky a osobní zkušenosti zástupců neziskového sektoru v Česku.

Romy, jejich projevy a prezentací ve společnosti se zabývá předmět Romové I. „Budeme se věnovat romské kultuře označované folkloristy jako tradiční, ale zabrousíme i k tématům současnosti – multikulturalismu, rasismu, vzdělání, politické angažovanosti,“ slibuje vyučující Irena Kašparová.

Náhled na politiku optikou sociálních věd předkládají Základy politologie pro nepolitology. Ti, kteří mají základy v malíčku, si můžou rozšířit své obzory kurzem Komunální politika. „Přednášky jsou postavené z velké části na výzkumu vyučujícího Stanislava Balíka a týmu katedry politologie. Součástí jsou i setkání s komunálními politiky,“ popisuje kurz student Jan Holoubek.

Dobrovolníci ze studentských spolků jsou oceněni několika kredity v rámci předmětu Studentská dobrovolnická praxe. Podmínkou jeho absolvování je činnost v některém z brněnských spolků a prezentace získaných zkušeností před ostatními spolužáky. Typ praxe je na volbě studentů.

S trochou nadsázky řečeno: vrtěti veřejností, učí předmět Public Relations. Blokovou výuku vede odborník z brněnské PR agentury Štěpán Neubauer.

A na závěr jeden tip, týkající se moravské metropole. Katedra sociologie na jaře vypisuje nový kurz Brno: problém veřejného prostoru a správy. Aktuální problémy středoevropských měst slibují přednášející ilustrovat právě na příkladu Brna.

„Náplní kurzu jsou mimo jiné přednášky a debaty s experty z různých oblastí: neziskových organizací a občanských sdružení či z administrativy města. Součástí je také studentská práce v terénu a závěrečný písemný výstup,“ komentuje nově vypsaný předmět vyučující Lucie Galčanová.

Hlavní novinky