Přejít na hlavní obsah

JobAcademy odhalí tajemství kariéry

Konference pořádáná 25. dubna Kariérním centrem MU poradí vysokoškolákům, jak prodat své dovednosti a získat práci.

Příležitostí k profesnímu uplatnění je mnoho a cesty k němu jsou různé. Jaké? To ukáže konference JobAcademy, kterou na 25. dubna chystá Kariérní centrum Masarykovy univerzity.

Sedm bloků přednášek a čtyři workshopy mají za úkol v konferenčních prostorech Hotelu Continental motivovat a inspirovat studenty k dosažení jejich profesních cílů. Mezi řečníky vystoupí například majitelka jedné z největších českých personálních agentur Olga Hýklová, tenisový a mentální trenér Radim Valigula nebo konzultantka v oblasti image a etikety Radka Sabotková.

„Každá z přednášek bude vyzývat ke konkrétnímu kroku, jako je například stanovení si vlastních kariérních cílů, sepsání silných a slabých stránek nebo úprava životopisu,“ vysvětluje praktický přínos programu koordinátor akce Radoslav Pittner.

„Odborné vzdělání je často nutnou, ale ne dostatečnou podmínkou k uplatnění absolventů. O jejich úspěchu často rozhodují právě dovednosti a umění se prodat,“ míní Pittner. Právě to si budou moci studenti procvičit na workshopech, které budou alternativou k přednáškám.

Jak se na JobAcademy dostat? Registrací, která bude spuštěná ve středu 3. dubna v 19:04 hodin.

Kariérní centrum připravilo JobAcademy především pro studenty a absolventy Masarykovy univerzity. V případě, že se akce bude chtít zúčastnit někdo odjinud, systém jej zaregistruje až po schválení administrátorem.

Vstup je pro všechny účastníky zdarma. „Jelikož budou jednotlivé části programu probíhat simultánně, účastník se ke každé přihlásí prostřednictvím svého profilu, který si vytvoří na oficiálních stránkách,“ upozorňuje Kristýna Veselá z Kariérního centra. Kapacita se různí podle toho, zda se jedná o přednášku nebo workshop, počítá se i s náhradníky.

Akci pořádá Kariérní centrum Masarykovy univerzity, jehož cílem je co nejvíce zvýšit uplatnitelnost absolventů univerzity v praxi – nabízí jim zdarma poradenství, kurzy a semináře a zprostředkovává jim pracovní nabídky skrz Tržiště práce. Každoročně pořádá také společně s Poradenskými centry VUT Brno a Mendelovy univerzity v Brně veletrh pracovních příležitostí JobChallenge.

Hlavní novinky