Přejít na hlavní obsah

Když studentské práce putují rovnou na Wikipedii

Studenti religionistiky vytvářejí hesla pro českou verzi Wikipedie.

Při vytváření hesel se studenti učí pracovat s prameny i webem.

Už více než pěti desítkami článků obohatili českou Wikipedii posluchači religionistiky pod vedením vyučujícího Davida Zbírala. Jsou součástí projektu Studenti píší Wikipedii.

Kdyby každý vysokoškolský student v České republice napsal jeden článek, počet hesel na české Wikipedii by se téměř ztrojnásobil. Kdyby každý student přečetl a opravil jeden článek z oboru, kterému rozumí, skokem by se výrazně zvýšila kvalita této internetové encyklopedie.

Takto zní mise projektu Studenti píší Wikipedii, který sdružuje studenty a učitele usilující o zapojení škol do tvorby české Wikipedie. Z Masarykovy univerzity se do ní díky předmětu Křesťanství I a s ním spojenému projektu zapojil ústav religionistiky.

Co přispívání do Wikipedie studentům přináší? „Nejen, že tak místo efemérních esejí do šuplíku píší desítky hodnotných článků, které budou sloužit tisícům zájemců o danou problematiku, ale navíc se učí pracovat s prameny a vyzkouší si práci v prostředí webové encyklopedie,“ vysvětluje člen občanského sdružení Wikimedia Česká republika Vojtěch Dostál. Znamená to mimo jiné schopnost posuzovat věrohodnost zdrojů a rozumně využívat Wikipedii ve své praxi.

Dá se tvorba hesel na Wikipedii a psaní seminárních prací srovnat? Studentka prvního ročníku religionistiky Magdalena Hanáčko-vá si myslí, že ne. Seminární práci opravuje většinou konkrétní vyučující, odstraní chyby a koriguje myšlenky, zatímco přispívání na Wikipedii je pod drobnohledem wikiodborníků a veřejnosti, která od encyklopedie očekává relevantní informace. „Wikipedie také klade větší nároky na zodpovědnost a uvědomění si, že jenom kvalitně zpracovaná hesla mohou odstranit neoblíbenost této internetové stránky u některých lidí jakožto nevěrohodného zdroje informací,“ říká studentka. S přispíváním do internetové encyklopedie by chtěla pokračovat i v budoucnosti.

Ústav religionistiky není prvním ústavem Masarykovy univerzity, který koordinovaně přispěl na Wikipedii. Pod vedením Karolíny Stehlíkové studenti předmětu Ibsen a Strindberg – křižovatky zpracovávali hesla spojená s tvorbou obou literárních velikánů a pro předmět Skandinávský film II vytvořili také heslo Norská kinematografie. Na MU pak nedávno vznikl tým, který by se chtěl zabývat doplňováním hesel o univerzitě, jejích osobnostech a absolventech.

David Zbíral pak na loňský projekt naváže v podzimním semestru svým volitelným kurzem. „Účast na projektu Studenti píší Wikipedii pro mě znamená především vstup výuky do veřejného prostoru. Jak samotné články, tak i komentáře vyučujících a studentů se okamžitě stávají veřejným studijním materiálem. Zpřesňování tohoto široce využívaného informačního zdroje přeneseně přispívá i ke kultivaci smyslu pro pestrost a složitost skutečnosti,“ uvádí.

Zapojení českých studentů do Wikipedie se inspirovalo podobnými projekty ze zahraničí – v USA s ní spolupracují desítky vysokých škol včetně University of California v Berkeley nebo New York University, ambiciózní projekty běží i na školách v Kanadě, Itálii, Indii a Egyptě.

Hlavní novinky