Přejít na hlavní obsah

Vliv na chod univerzity mají díky senátům i studenti

Pocit, že studenti nemohou ovlivnit, co se děje na univerzitě či fakultě, je jen zdánlivý.

Studenti se prostřednictvím senátů podílejí na vedení univerzity.

Od univerzitních studentů se neočekává „pouhé“ učení, ale také aktivní zapojení do života vysoké školy. Akademické senáty jsou místem, díky kterému mají studenti dokonce přímý vliv na její řízení.

Na každé fakultě působí senát, do kterého své zástupce volí studenti i akademičtí pracovníci. Svůj senát má také univerzita jako celek – jsou v něm zástupci všech fakult. Studentská komora přitom vždy tvoří nejméně jednu třetinu senátu, a má tak výrazný vliv na jeho rozhodování.

Studentští senátoři jsou zástupci všech studentů a jednají v jejich zájmu s vedením fakulty a univerzity. Jejich úkolem je hájit postavení studentů nebo řešit jejich problémy a obecně přednášet v debatě pohled studujících. Mohou také hrát roli prostředníků, dojde-li ke sporu studentů s vyučujícími.

Najděte si na webových stránkách fakult, kdo jsou vaši senátoři. Napadne-li vás, co ve škole zlepšit, nebojte se je oslovit. Senátory se také můžete sami stát.

Autor je předseda Studentské komory Akademického senátu MU.

Hlavní novinky