Přejít na hlavní obsah

Co obnáší individuální studijní plán

Chystáte se na studijní pobyt do zahraničí a zároveň doma plnit předměty? Pak určitě potkáte ISP.

S individuálním studijním plánem (ISP) se setkáte typicky při výjezdu do zahraničí na studijní pobyt, když potřebujete zároveň plnit předměty na domácí univerzitě. Na jednotlivých fakultách se podmínky liší. ISP má obvykle na starosti proděkan pro studium.

Například na právnické fakultě je třeba o ISP požádat papírovou žádostí, doloženou o potvrzení vysílající fakulty o přidělení, místě a období studijního pobytu, a to nejpozději do začátku výukového období semestru. Po schválení se student musí zaregistrovat do speciálních seminárních skupin pro ISP, což by měl stihnout do 14 dnů od zahájení výuky v semestru, popřípadě do doby uvedené v rozhodnutí.

„Vyřizování mi nepřišlo nijak hrozné a ISP mi obecně přišlo lepší než samotné semináře,“ hodnotí plán studentka práv Petra Mošnová.

Třeba na ekonomicko-správní fakultě ISP umožňuje zapsání předmětů v kombinované formě, které se uznají jako ekvivalent předmětu v prezenčním studiu. Navíc má student právo ukončit předmět i mimo zkouškové období.

Na některých fakultách se ale formalitám dá vyhnout úplně – stačí zkrátka napsat e-mail jednotlivým vyučujícím a domluvit se s nimi na konkrétním plnění, za které student získá kredity. „Předměty jsem po domluvě s vyučujícími na plnění dělala na dálku z Německa, osobně jsem přijela jen na zkoušku,“ vzpomíná studentka fakulty sportovních studií Andrea Kovaříková. Její slova potvrzuje i absolvent informatiky Jan Doleček, který navrhl svůj studijní postup a vyučující mu jej e-mailem odsouhlasil.

Na právnické fakultě náplň ISP určuje garant předmětu, a to podle obsahu předmětu a plánovaného zatížení studentů, kterému odpovídá i kreditové vyjádření. „Obsah tedy nelze určit centrálně, je třeba vzít v úvahu i rozsah výuky, který není shodný pro všechny předměty,“ podotýká proděkanka pro studium Jana Jurníková. Pokud by se studentům zadání či požadovaný rozsah plnění nelíbil, mohou se obrátit na vedoucího katedry či následně vedení fakulty.

Plnění se vždy liší podle konkrétních oborů, typicky se ale jedná o seminární práce, vypracovávání teoretických či praktických příkladů nebo komparace určité problematiky mezi Českem a zemí, do které student vycestoval. Samozřejmostí je samostudium zadané literatury. Také na zkoušku už se musí student dostavit osobně.

Přestože jsou obvykle vyučující ke studentům s individuálním studijním plánem vstřícní, je vždy dobré si před odjezdem do zahraničí podmínky ISP na své fakultě skutečně prostudovat, abyste předešli sporům s vyučujícími nebo červeným políčkům v Informačním systému MU.

Hlavní novinky