Přejít na hlavní obsah

Jak fungují poplatky za studium

Kdy, proč a jak budete platit za studium? Podívejte se na stručného průvodce.

Poplatky za studium jsou příjmem stipendijních fondů.

(aktualizováno v roce 2019) Stalo se to celkem běžným jevem. Vysokoškoláci dnes mají více souběžných studií, jednoho zanechají a přihlásí se do nového nebo svůj pobyt na univerzitě protahují. A pak nastávají problémy. Studentům totiž vzniká povinnost platit poplatky. Jaká je jejich výše na Masarykově univerzitě se dočtete na školním webu. A na co si dát u poplatků hlavně pozor?

Nejčastěji se setkáte s poplatkem za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách, který je vyměřován studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří překročili standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok. Do této doby studia je nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně, pokud po jejich ukončení student neukončil řádně studijní program stejného typu. Doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou. Doba přerušení studia a doba studia v uznané době rodičovství se do doby studia rozhodné pro vznik poplatkové povinnosti nepočítá.

Jak se platí
Poplatky se po překročení standardní doby studia prodloužené o rok stanovují za každých započatých šest měsíců bez ohledu na harmonogram akademického roku. Student o tom předem dostane automatický informativní e-mail v Informačním systému MU a následně i papírové  rozhodnutí děkana fakulty. Zároveň s ním obdrží také praktické pokyny, jak dál postupovat.

„Kdyby ale cokoliv nebylo jasné, ať se student raději co nejdříve obrátí na příslušné osoby na své fakultě,“ upozorňuje Odstrčilová. To znamená oslovit studijní oddělení nebo referenta, který má poplatky na starosti. „Ve složitých případech je možné obracet se i na rektorát,“ dodává.

Důležité je nečekat – ať už v případě dotazů, nebo pokud chce student podat odvolání. To může udělat nejenom v případě nesrovnalostí, ale také pokud chce poplatek prominout, snížit nebo odložit jeho splatnost. Může to udělat do 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí, a to jak poštou, tak i osobně na studijním oddělení fakulty.

Na nižší poplatek či jeho odpuštění není automaticky nárok, záleží na rektorově uvážení. „Vždy se přihlíží ke konkrétní situaci studenta,“ vysvětluje Odstrčilová. Posuzuje se sociální a rodinná situace či prospěch. Důvodem snížení může být i studijní pobyt v zahraničí, kvůli kterému se studium protáhlo. „Důležité je, aby student včas podal odvolání a současně žádost o snížení či prominutí poplatku. Například když se mu poplatek ze zákona vyměří na šest měsíců, ale on ve skutečnosti přetáhne jen o pár dní či týdnů, často poplatek snižujeme. Nicméně musíme dostat včas podanou žádost – byť by ji měl student podat třeba ještě před plánovanými státnicemi,“ podotýká administrátorka.

Jak se vyměření poplatků vyhnout? „Nejlépe si předem promyslet studijní strategii tak, aby poplatky vůbec nebyly stanoveny. Tedy dobře naplánovat průběh studia a využívat raději přerušení než předčasného ukončení studia,“ doporučoval ještě pro minulou právní úpravu poplatků studentský poradce Milan Malý. 

Hana Odstrčilová k tomu aktuálně dodává: „Za současné právní úpravy může být tato rada platit jen v některých případech. Například za situace, kdy má student dvě souběžná bakalářská studia, první z nich přeruší, druhé později ukončí řádně a to první ukončí jinak než řádně až po absolvování druhého studia, bude se mu tato doba neúspěšného studia počítat do celkové doby studia i v navazujícím studiu. Pokud by ale to první studium bylo ukončeno jinak než řádně před absolvováním druhého, nikam by se v budoucnu jeho doba nepočítala. Je tedy důležitá posloupnost ukončování studií stejného typu: Je třeba všechny neúspěšná ukončit před případným absolvováním.“

K čemu poplatky slouží
Poplatky za studium nevyužívá univerzita na svůj provoz, plní se pomocí nich stipendijní fond a fakulty peníze dávají zpět studentům například v podobě prospěchových stipendií.

Mezi studenty se názory na povinnost platit poplatky různí. V diskusích lze často zaznamenat kritiku komplikovaného systému, řada vysokoškoláků ale vnímá poplatky i jako dobrou motivaci. „Systém poplatků mi přijde spravedlivý. Nejedná se o obrovskou částku a může zároveň motivovat k rychlejšímu dokončení studia,“ říká student fyzioterapie Michael Stránský, který sám poplatek za prodlouženou dobu studia platí.

Poradenské centrum Masarykovy univerzity
Jste na cestě studiem a v něčem tápete? Obraťte se na Poradenské centrum MU.  Kontaktovat nás můžete na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Hlavní novinky