Přejít na hlavní obsah

Studentka chce změnit vztah dětí a důchodců

Středoškolačka Olga Studená zvítězila v soutěži MU Změň to!

Olga Studená vymyslela projekt na zlepšení vztahů dětí a seniorů.

Vztahy dětí, mládeže a lidí v post-produktivním věku nejsou nejlepší. Propast mezi nimi se prohlubuje díky životnímu stylu i tomu, že mladé lidi rodiče příliš neučí toleranci a dobrému chování ke starším lidem. Změnit to chce studentka Obchodní akademie, střední odborné školy knihovnické a vyšší odborné školy v Brně Olga Studená.

Vymyslela projekt, který má obě skupiny spojit a ukázat jim, že si mohou vzájemně pomoci. Její nápad zaujal porotce v soutěži Masarykovy univerzity pro středoškoláky s názvem Změň to! nejvíc, a tak si odnesla první cenu.

„Kvůli škole jsem se přistěhovala blíž k Brnu k babičce a pracuji také jako instruktorka na dětských táborech. Díky tomu jsem pochopila, jaká je mezi seniory a dětmi velká propast,“ uvedla Olga, kde se zrodil nápad na tento projekt. Inspirací jí byla také vlastní zkušenost z dětství, kdy na základní školu přišel o odboji vyprávět člověk, který se ho sám účastnil. „Seděli jsme a hltali každé jeho slovo, protože to byl příběh konkrétního člověka, a proto nám byl bližší,“ zdůraznila studentka.

Právě zapojení vybraných seniorů do výuky tím, že by přispěli vlastními zkušenostmi z probíraného období moderních dějin, je jednou z možností, jak podle Olgy propojit obě generace. Navrhuje ale i to, aby děti navštěvovaly jednou za čtrnáct dnů vybrané starší lidi v domovech důchodců či penzionech a při společném trávení času se vzájemně poznávali.

O možném uskutečnění projektu už se bavila s lidmi ze základní školy, kterou navštěvovala, a díky kontaktu s praxí už také udělala první drobné změny v projektu. „Původně jsem počítala s žáky pátých až sedmých tříd, ale ukazuje se, že nejvhodnější jsou děti už ze třetích ročníků, které jsou tvárnější,“ poznamenala Olga.

Olga si jako odměnu za kvalitní projekt odvezla novou koloběžku.

Vítězství v soutěži ji těší a je ráda, že si mohla vyzkoušet, jak funguje psaní projektů na vědecké úrovni. „Moc mě potěšily komentáře k mé práci, které jsem dostala od porotců. Napsali mi dokonce, že doufají, že se bude projekt realizovat,“ dodala Olga, která  chce po střední škole pokračovat ve studiu na univerzitě. „Chci jít na Masarykovu univerzitu a přemýšlím o studiu žurnalistiky nebo českého jazyka.”

Hlavní novinky