Přejít na hlavní obsah

Jak se připravit na obhajobu závěrečné práce

Tipy jak prezentovat, na co se soustředit a čemu se vyhnout.

Odevzdáním to nekončí. Upozornění v Informačním systému MU, že vám do archivu závěrečné práce přibyly posudky, vám velmi nápadně připomíná, že je diplomku potřeba ještě obhájit. Přečtěte si pár tipů, jak se na jeden z posledních kroků v cestě za vysokoškolským titulem připravit.

Několik měsíců v několika minutách
Na některých fakultách je časový limit i pod deset minut, takže si dobře rozmyslete, čím svou práci obhájíte. Nemá smysl se na osmdesát procent času zastavovat nad teoretickými pojmy, když byste měli obhajovat především vaše zjištění a vaše závěry. Ty, které citujete, už si tímto procesem prošly.

V několika minutách samozřejmě nemáte šanci se komisi svěřit se všemi vzrušujícími závěry, které jste vyzkoumali. Soustřeďte se hlavně výsledky, které jsou významné (pokud i statisticky, klobouk dolů) z hlediska testované hypotézy nebo výzkumné otázky. Nelitujte těch osmdesát procent závěrečné práce, které při obhajobě nezmíníte. Ty už svou odplatu dostaly v posudku.

Než vyrazíte na prkna, která znamenají vysokoškolský titul, několikrát si vyzkoušejte mluvený doprovod k vaší prezentaci. Zaprvé kvůli limitu, zadruhé kvůli tomu, abyste u opravdové obhajoby věděli, co chcete říct. Volit správná slova, pokud nejste zrovna přeborníkem v improvizaci, může být pod akademickým tlakem těžší, než se zdá.

Prezentujte střízlivě
Při tvorbě prezentace nezapomeňte, že by měla být pouze doplňkem mluveného projevu. Co se formy týče, je lepší šetřit barvami i pohybem. Animované přechody v prezentacích vám sice nemusí nutně vysloužit několik párů očí v sloup, ale plýtvat s divokými přechody a výbuchy barev byste určitě neměli.

„Tyto efekty mohou zaujmout posluchače, ale doporučuji s nimi zacházet střídmě, protože odvádí pozornost od samotného obsahu prezentace. Pokud již tyto nástroje využíváte, pak je vhodné používat jeden či maximálně dva stejné efekty,“ radí student práv a financí Josef Šíp, organizátor soutěže Prezentiáda, která se soustředí právě na prezentační dovednosti.

Pokud chcete zanechat opravdu dobrý dojem, vytvořte si pro prezentaci vlastní design namísto předpřipravených šablon. „Nekombinujte však více sytých barev dohromady a pamatujte, že v celé prezentaci byste měli použít maximálně dvě nebo tři barvy,“ podotýká Šíp.

Přidává doporučení také k volbě písma: „Obecně je vhodnější bezpatkové písmo, protože se lépe čte i z větší dálky. Informace napsaná patkovým písmem se ale lépe ukládá do paměti čtenáře, takže je vhodné je použít třeba na nadpisy nebo pokud některou informaci chcete zdůraznit.“ Výsledný soubor si po sobě raději dvakrát přečtěte. „Nic nezkazí dojem posluchače víc než pravopisná chyba na promítacím plátně,“ upozorňuje Šíp.

Kromě klasického PowerPointu můžete překvapit komisi prezentací v Prezi, které nabízí volně licencované programy pro studenty univerzit. Ujistěte se však, zda není tradiční formát na vaší fakultě či katedře povinný. A také, že máte kreativní prostor k tomu, abyste Prezi využili.

Při samotné prezentaci je dobré působit uvolněně, přiměřeně gestikulovat nebo mírně popocházet po místnosti. Nervozitě můžete předejít třeba přípravou kartiček s osnovou. „Naopak byste se měli vyvarovat přílišné gestikulaci, stání na jednom místě, čtením prezentace z papírů nebo slidů, rukám v kapsách či jiným nešvarům,“ radí Šíp.

Otázky a odpovědi
Velmi dobře se připravte na komentáře a především na otázky v posudcích. Můžete jim věnovat i samostatný slide na konci prezentace. Otázky ale mohou samozřejmě přijít i od dalších členů komise.

Základní pravidlo zní: Nenechte se vystresovat. V komisi často najdete lidi, kteří vaši práci mají načtenou méně podrobně než oponent nebo vedoucí, takže je přirozené, pokud se budou chtít po vašem vystoupení dozvědět více o tom, nad čím jste strávili několik měsíců. Pokud není váš výkon u obhajoby vyloženě špatný, konečné hodnocení se většinou výrazně neliší od známek navržených v posudcích.

Nikdo po vás nechce, abyste si pamatovali každé číslo, které jste naměřili nebo spočítali. Měli byste si ale za všech okolností dokázat vzpomenout, na základě čeho jste zamítli hypotézu nebo co jste vlastně během psaní práce zjistili.

Mnoho obdivu si nevysloužíte ani v případě, kdy nebudete umět vysvětlit teoretické pojmy, které v závěrečné práci používáte. Přece jen po několika měsících, po které jste se tématem zabývali (nebo minimálně zabývat měli), se od vás očekává určitý výkon a pokud budete plavat ve vodách vlastní odbornosti, dost možná se utopíte.

V den obhajoby se už jen zhluboka nadechněte a s co největším klidem komisi ukažte, že vaše diplomka za ten titul stojí.

Hodně štěstí a pevné nervy!

Hlavní novinky