Přejít na hlavní obsah

Máte po státnicích? Pozor, studentské výhody ztrácíte okamžitě

O výhody můžete přijít i na pár měsíců mezi státnicemi a zápisem do nového studia.

ISIC neničte, můžete ho použít na různé slevy i po státnicích, o další výhody ale přichází okamžitě až do případného zápisu do dalšího studia.

Tak a je hotovo. Státní zkoušky jsou úspěšně pokořeny a student vysílený předstátnicovou žaludeční neurózou konečně dostává hlad a zamíří do menzy zpečetit své studium něčím k zakousnutí. Když mu však u okýnka odmítnou vydat oběd s tím, že má na ISICu málo peněz, už tuší, že je něco jinak. Status studenta je pryč a s ním i sleva na obědy a spousta dalších výhod.

Znamená to, že i absolvent, který se chystá dále studovat, ale ještě není zapsaný do navazujícího studia, přichází o všechny výhody? A jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění? Na tyto otázky jsme se pokusili najít odpověď.

Po maturitě trvá studentský status celé prázdniny. Po státnicích je tomu ale jinak, status vysokoškoláka ztrácíte okamžitě a to i po bakalářských státnicích navzdory tomu, že se chystáte pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Student se z vás opět stane až v okamžiku zápisu.

Některé obory přijímají posluchače do navazujícího studia ještě před státnicemi. V tomto případě není co řešit a studentovi platí jeho status nepřetržitě. Pokud ale absolvent, který chce ve studiích pokračovat, ještě není zapsaný do navazujícího studia, ocitá se v mezidobí, ve kterém pro něj už některá zvýhodnění neplatí.

„Studium se podle § 55 zákona o vysokých školách ukončuje absolvováním studia. Je tedy zcela korektní, že tímto dnem ztrácí absolvent práva a povinnosti studenta,“ vysvětluje vedoucí studijního odboru na Rektorátu MU Martina Vlková.

V menze za plnou cenu, jízdenky za studentskou
Že o úlevy přišli, si někteří studenti uvědomí poprvé právě v menze, kde systém absolventům automaticky začne účtovat plnou cenu jídel. „Systém menz je napojený na Informační systém MU. Jakmile tedy někdo má v ISu ukončené studium a není do žádného dalšího zapsaný, menza mu automaticky začne účtovat plnou cenu,“ vysvětluje referentka stravovacího provozu Jitka Unčovská.

Nejen na stravování se uplatňují studentské slevy. „Zajímalo by mě, jak je to například s šalinkartou. Mám teď studentskou s kuponem do začátku července, ale zápis do magisterského studia je až sedmnáctého července. Znamená to, že si potom na těch čtrnáct dní musím koupit dospělý tarif?“ uvažuje studentka mezinárodních vztahů Lucie Sitarová.

Dopravní podnik města Brna vydává studentům jízdní průkazky s platností na 13 měsíců. Klasicky si ji člověk pořizuje v září, takže je možné si předplatní kupony kupovat až do konce září následujícího, i když v průběhu roku v nějakém období není člověk studentem. Nicméně v přepravních podmínkách je uvedeno, že student, který z jakýchkoliv důvodů zanechal studia nebo je přerušil, nesmí průkazku pro studenty dále používat a je povinen ji vrátit výdejci.

Pozor na zdravotní pojištění
Další otazníky mohou vyvstat ohledně povinnosti platit zdravotní a sociální pojištění, které za vysokoškoláky po dobu jejich studií platí stát. Nejeden student se po státnicích chystá na letní brigádu a neví, jestli se v takovém případě povinnost platby pojištění vztahuje i na něj.

Podle zákona o státní a sociální podpoře se student těsně po absolutoriu nachází v období takzvané přípravy na budoucí povolání. Tato lhůta platí do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy student složil závěrečné zkoušky. Pokud tedy absolvent například ukončil studium v červnu, stát za něj odvádí dávky do konce července. Navíc pokud do tří měsíců následujících po ukončení jednoho studia začne studium další, zdravotní pojištění také nemusí platit. Každopádně vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce má každý povinnost své pojišťovně oznámit a doložit do osmi dnů od změny.

Co se sociálního pojištění týče, není jeho platba povinná, ať už je člověk student či nestudent.

A co slevy na ISIC
Léto je na spadnutí. Ptáte se, jak to bude s hudebními festivaly a dalšími prázdninovými kulturními aktivitami se studentskou slevou? ISIC karta vám zůstane i po skončení studia a platí do konce roku, takže pokud už nebudete dál studovat, pořádně si ji ještě užijte.

Hlavní novinky