Přejít na hlavní obsah

Poznejte univerzitu už na střední škole

Dny otevřených dveří, ale také kurzy a soutěže mohou pomoci s výběrem správného oboru.

Souěž InterSoB zavede studenty na řadu míst Masarykovy univerzity.

Vybrat si ten správný obor na vysoké škole není pro mnohé mladé lidi jednoduché a každá pomoc a přístup k informacím se hodí. Na výběr jsou webové stránky univerzity, facebooková stránka a také síť ambasadorů, což jsou studenti na řadě středních škol v Česku i na Slovensku, kteří mají s univerzitou úzký vztah a spolužákům rádi pomohou.

Osobní zkušenost pak může získat každý na dnech otevřených dveří, které obvykle v lednu a v únoru pořádá všech devět fakult Masarykovy univerzity a jejichž přesné termíny najdete na jejich webových stránkách. Ještě lépe si můžete osahat vysokoškolské prostředí při různých soutěžích a kurzech.

„Při těchto akcích ale nejde jen o seznámení se se zajímavými vědními obory a prostředím univerzity. Tím, co účastníky často přitahuje nejvíc, je kontakt s podobně zaměřenými studenty z jiných škol a příležitost k navázání vztahů se staršími kolegy z řad organizátorů. Ty se potom často hodí při samotném studiu na Masarykově univerzitě,“ uvedl garant kurzů přírodovědecké fakulty Michal Bulant.

InterSoB
Mezi zavedená klání patří InterSoB neboli soutěž pro INTERdisciplinárně SOutěživé Bytosti. Je to jednodenní akce pro dvou- až čtyřčlenné týmy, která soutěžící provede zákulisím univerzity i Brnem a hlavně jim dá možnost poměřit své schopnosti v různých oblastech s dalšími účastníky. Na organizaci soutěže se podílejí hlavně studenti z přírodovědecké fakulty a fakulty informatiky. „Zaměřujeme se na používání rozumu, komunikace a týmové spolupráce, protože ty jsou v dalším studiu i životě důležité. Nebráníme se však ani fyzickým aktivitám, protože i ty jsou vhodným doplňkem jakékoliv rozumové aktivity. Snažíme se do středoškolského prostředí vnést kus vysokoškolského pohledu na vědu,“ uvádějí organizátoři InterSoBa. Obvyklý termín akce je mezi druhou polovinou března do dubna a objeví se jak na stránkách, tak na facebooku soutěže.

ViBuCh
Kdo se chce zaměřit na konkrétní vědní oblast, může využít další nabídku přírodovědců. Pořádají například ViBuCh, což je Vzdělávací ikurz pro Budoucí Chemiky spojený se soutěží. Série úloh má za cíl představit studentům zajímavé oblasti chemie a také reálné výzkumné projekty. ViBuCh probíhá korespondenčně, a to hlavně elektronicky přes webové stránky. V každém ročníku kurzu čekají na řešitele čtyři série úloh, které vychází pravidelně během školního roku v intervalu asi dvou měsíců. Soutěž se věnuje čtyřem různým odborným tématům, která organizátoři volí tak, aby pokryli co nejširší spektrum chemického výzkumu.

Za každý vyřešený úkol lze získat body, které se na konci roku sečtou. Nejlepší řešitelé se pak mohou zúčastnit praktického soustředění, kde si otestují nabité znalosti v laboratoři, seznámí se s autory úloh a poznají život na univerzitě. Úspěšní řešitelé kurzu mohou navíc požádat o prominutí přijímací zkoušky na obory programu Chemie a obor Chemoinformatika a bioinformatika na přírodovědecké fakultě. „Letošní ročník začne v druhé polovině září. Registrace účastníků na našem webu je možná neustále a přihlášky na další ročník otevřeme se zveřejněním úloh první série,“ uvádí organizátor Tomáš Fiala z Ústavu chemie přírodovědecké fakulty.

KEKs
Podobně funguje i korespondenční seminář zaměřený na ekologii – KEKS. Do Korespondenčního EKologického Semináře se mohou hlásit jedno- až tříčlenné týmy středoškoláků, a to už od druhé poloviny září až do začátku listopadu. „KEKS není pouze o ochraně přírody. Kombinuje v sobě ekologii a environmentalistiku, ale i molekulární biologii, mikrobiologii, chemii nebo statistiku. Letos bychom chtěli rozšířit množství terénních a laboratorních úloh a pojmout tento ročník tak, aby byl pro účastníky lepší přípravou na budoucí univerzitní studium a vědeckou kariéru. Kromě zábavných úloh tak budou na studenty čekat úkoly vyžadující odbornou znalost, kterou díky KEKSu získají,“ říká organizátor akce a doktorský student mikrobiologie Lukáš Chrást. „Řešitelé KEKSu jsou s kurzem velmi spokojení, baví je především rozličnost sad, kdy zároveň řeší teoretické, kreativní, ale i jednoduché laboratorní úkoly a mají možnost zhodnotit si své výsledky a dále s nimi pracovat. Ke každému úkolu dostanou bodové i slovní hodnocení, takže se mohou rozvíjet i po stránce práce s daty a akademického psaní,“ doplňuje Chrást.

KSI
Dalším z korespondenčních kurzů je KSI neboli Korespondenční Seminář z Informatiky, který má za úkol je seznámit řešitele se zajímavými oblastmi informatiky a procvičit jejich programátorské a matematické myšlení. Soutěž se skládá z pěti tematických sad. Každá sada začíná úvodním povídáním, ve kterém organizátoři řešitele uvedou do tématu, vysvětlí jim základní myšlenky, pojmy a triky. Následují soutěžní úlohy různého charakteru, na jejichž vyřešení a sepsání řešení mají soutěřící zhruba jeden měsíc. „Oproti minulým ročníkům jsme letos zavedli novinku – úkolem je kromě návrhu algoritmu také jeho implementace. Společně s úlohami řešitelé dostanou i kostru programu, takže do něj dosadí pouze funkční části algoritmu, a nemusejí se tak starat o ne tolik zajímavé inicializace, načítání dat a podobné rutiny,“ komentuje letošní novinky organizátor Jiří Marek.

Do korespondenčního semináře je možné zapojit se kdykoliv, řešitel však musí stihnout termín odevzdání jednotlivých sad úkolů. První termín je 3. listopadu. Po vyhodnocení poslední sady úloh jsou nejúspěšnější řešitelé pozváni na týdenní soustředění. Úspěšní řešitelé semináře jsou zároveň přijati na fakultu informatiky bez přijímacích zkoušek.

BRKOS
Matematičtí nadšenci se mohou realizovat na BRKOSu – BRněnském KOrespondenčním Semináři. „Vybírámety nejzajímavější příklady z různých oblastí matematiky. Stejně jako v minulých ročnících budeme postupně zadávat příklady k řešení rozdělené do šesti sérií po sedmi příkladech. Čtveřice příkladů z každé série bude vždy tematicky zaměřená,“ vysvětlují organizátoři. Nejlepší řešitelé pojedou za odměnu na matematické soustředění – týden plný her, zábavy a také matematiky. S prázdnou neodejdou ani ti, kteří vyřeší všechny Brkosí série. Řešitelé prvních dvou sad úloh se budou moci zúčastnit již tradičního Brkosího zimnění, které probíhá v každý rok v únoru. „Do semináře se lze přidat kdykoli v průběhu roku, stačí odeslat libovolný příklad z některé ze sérií. Navíc na začátku listopadu pravidelně probíhá jednodenní online týmová soutěž MathRace, v níž není účast ničím podmíněna,“ dodává organizátor Vladimír Sedláček a student matematiky na přírodovědecké fakultě.

InterLoS
Kromě dlouhodobých akcí se každoročně chystají i jednodenní soutěže – zájemci o logiku a šifrování mohou řešit úlohy v rámci soutěže InterLoS. Internetová Logická Soutěž je pětihodinová týmová soutěž. Jedno- až pětičlenné týmy řeší na internetu různě obtížné úlohy šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru. Úkoly mají různou obtížnost, a soutěž je tedy vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. „InterLoS se letos koná 6. prosince. Registrace probíhá přes internet, začne v polovině září a poběží až do 5. prosince do večera,“ uvedl organizátor a student fakulty informatiky Martin Ukrop.

BRLOH
Kdo rád využívá logické myšlení, jistě ocení týmovou soutěž BRLOH. Letošní kolo BRněnské LOgické Hry pro žáky nižších stupňů gymnázií a základních škol se koná 3. listopadu. „Brloh je soutěž, která mladé žáky učí samostatně uvažovat, rozvíjí logické a kreativní uvažování a podporuje týmovou spolupráci. Letos se žáci mohou těšit na tři internetová kola, z nichž každé potrvá týden, a následně na internetové semifinále, které proběhne během jediného odpoledne. Ti nejlepší pak budou pozváni na finále do Brna, kde budou hrát o ceny v hodnotě asi dvacet tisíc korun. Registrace do soutěže právě běží,“ říká jeden z organizátorů Vladimír Sedláček.

Hlavní novinky