Přejít na hlavní obsah

Univerzitní služby: Nebojte se říct si o radu se studiem či kariérou

Psychologové, personalisté nebo studentští poradci. Ti všichni jsou tu od toho, aby vysokoškolákům pomohli.

Univerzitní centra pomáhají studentům v řadě oblastí, od studia po osobní vztahy.

I když má student hlavu plnou vědomostí, tu a tam se dostane do situace, kdy potřebuje radu zkušenějších. Ať už se to týká průběhu studia, budoucí kariéry, osobních vztahů nebo třeba zahraničního výjezdu. Při řešení svého problému si může vybrat z několika center či spolků, které poskytují poradenství.

Nastartujte si kariéru
Málokterý student má už od začátku studia jasno, kterým směrem se bude po škole ubírat. V Kariérním centru MU vám pomohou objevit vaše silné stránky a možnosti jejich uplatnění. Tamější odborníci vás promění v dokonalého pracovního kandidáta – naučí vás, jak obstát na pracovním trhu a získat své vysněné povolání. V rámci konzultací, kurzů a tréninků vám řeknou, jak vyšperkovat životopis a sestavit kariérní plán. Na přednáškách a workshopech se zase dozvíte, jak vyzrát na pracovní pohovor, jak se na něj vhodně obléci, a díky praktickému nácviku pomocí videonahrávek zjistíte, jak na vás i ostatní působí váš projev.

Dokonce si můžete vyzkoušet výběrové řízení nanečisto formou půldenního assessment centra, kde si ověříte své kompetence na modelových situacích a dozvíte se, jak byste na zaměstnavatele zapůsobili.
>> kariera.muni.cz

Proti stresu a nejistotě
Stohy seminárních prací, rozepsaná diplomka, do toho rozchod nebo špatné vztahy v rodině či v práci. I takhle může někdy vypadat studentský život. Když už nevíte kudy kam, první pomoc v takové situaci nabízí Poradenské centrum, kde můžete absolvovat až šest bezplatných sezení s psychologem.

S jakými problémy se studenti nejčastěji potýkají? Podle jednoho z pěti odborníků působících v centru, Marka Navrátila, je to zejména zvládání studia – opakování zkoušek a dokončování prací v termínech. Ale také vztahové a osobní problémy nebo narovnávání starých křivd. „Sezení trvá padesát minut a každý, kdo se rozhodne k psychologovi zajít, by si měl odpovědět na otázku, kolik času a energie hodlá řešení svého problému věnovat. Nejedná se o jednoduchou cestu, neexistuje univerzální návod,“ vysvětluje psycholog.

Pokud se snažíte řešit své problémy nebo do¬sáhnout vytyčených cílů, ale nedaří se vám to, využijte koučování. V rámci hodinového sezení vám kouč pomůže najít vlastní cestu řešení. Další práce je už ale na vás.
>> poradenstvi.muni.cz

Studijní řád znají nazpaměť
Nevíte si rady se studijními záležitostmi? Jak je to s poplatky nebo za jakých podmínek si nechat odregistrovat předmět? Zeptejte se Studentských poradců. Třináct vysokoškoláků z osmi fakult poskytuje ostatním studijně-právní poradenství a zcela zdarma. Objasňují práva a povinnosti studentů plynoucí z legislativy, poskytují informační servis nebo zastupují studenty a pomáhají jim při vyjednávání s univerzitními orgány či vyučujícími.

„Jaké problémy studenti řeší, souvisí s obdobím, ve kterém se ptají. Nyní jsou to nejčastěji poplatky za prodlouženou dobu studia,“ tvrdí poradkyně Věra Olšanská.

Jedním z těch, kterým poradci se zmíněným problémem pomohli, byla i studentka fakulty sociálních studií Zuzana Tomášková. „Služeb jsem využila v prvním ročníku, abych zjistila, jaké poplatky mě čekají při zanechání jednoho studia. Poradci mi odpověděli do druhého dne a poslali mi přehled internetových odkazů. Hodně mi to pomohlo se zorientovat," pochvaluje si studentka.
>> poradci.muni.cz

Studium s handicapem
O nevidomé, slabozraké, nedoslýchavé nebo neslyšící či jinak handicapované studenty se stará centrum Teiresiás. Díky němu už dnes není výjimkou, že mladí lidé s postižením navštěvují přednášky a cvičení také se svými nehandicapovanými kolegy. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky totiž zajišťuje, aby bylo studium přístupné všem bez rozdílu.

Jméno centru propůjčil bájný thébský věštec Teiresiás, kterého bohyně Athéna potrestala slepotou, když ji v lázni spatřil nahou.

V Teiresiásu pořádají speciální výuku, zajišťují průběh studia handicapovaných a vyvíjejí vlastní technologická řešení. Pod Teiresiás spadá i Brailleské vydavatelství, Tlumočnické a přepisovatelské centrum či Dispečink osobních asistencí. Centrum se také spolupodílí na adaptacích studijních a testových materiálů pro studenty s postižením.
>> teiresias.muni.cz

U zdroje informací
Knihovny zdaleka neslouží jen k půjčování tamních knih. Kromě tisku, skenování a kopírování v nich můžete využívat také meziknihovní či mezinárodní výpůjční služby a především elektronické informační zdroje. Nejeden student objeví jejich kouzlo až před diplomovou prací a pak se zpětně diví, jak mohl doteď vůbec existovat. Nejrůznější databáze, digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy jsou dostupné z počítačů MU nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.
>> library.muni.cz

Jak vyrazit do světa
Chystáte se na zahraniční výjezd, stáž nebo letní školu? Pro informace běžte do Centra zahraniční spolupráce, které se stará o rozšiřování příležitostí pro mezinárodní mobilitu studentů a akademiků. Centrum rozvíjí kontakty s univerzitami po celém světě, propaguje, navazuje a podporuje vzájemné vztahy. I díky tomu si můžete vybrat z pestré nabídky programů. A v Centru vám dokonce nabídnou i praktické rady a pomoc, pokud třeba připravujete vlastní mezinárodní projekt týkající se mobility.
>> czs.muni.cz

Hlavní novinky