Přejít na hlavní obsah

Studentka stvořila překladač ve stylu Oprásků

Překladač je součástí projektu na vytvoření gramatického korektoru.

Studentka českého jazyka se specializací na počítačovou lingvistiku Neli Hejkalová.

Patříte mezi fanoušky populárního internetového komiksu Opráski sčeskí historje, vítěze předloňské Křišťálové lupy v kategorii one (wo)man show? Odteď můžete vyzkoušet nový překladač Opráskovač, který podle pravidel, jimiž autor komiksů komolí češtinu, převádí běžný text do opráskového jazyka.

Vytvořila ho Neli Hejkalová, studentka oboru český jazyk se specializací počítačová lingvistika na filozofické fakultě, ve spolupráci s vyučujícím Markem Grácem.

„Jazyk Oprásků má určitá pravidla. Autor například zaměňuje znělé souhlásky za neznělé a naopak. Také prohazuje měkká a tvrdá i, používá v místo w, písmeno ch nahrazuje přesmyčkou hc. Charakteristické je vynechávání nebo přidávání písmen či nedodržování hranic slov. Autor také často mění významy slov, legendární je jeho Zmikund,“ popisuje Hejkalová jazyk Oprásků.

Hejkalová vytvořila Opráskovač abstrakcí gramatických pravidel ze sebraných textů komiksu, Grác pak vytvořil kostru počítačového programu. Pomocí deseti posuvníků v něm může každý uživatel měnit intenzitu pravidel, podle nichž se bude z původního textu generovat ten opráskový.

Porhoiďt psímneka
Posuvníky jsou pojmenované podle změn, které s vloženým s textem provedou. Například posuvník nazvaný bezmezer spojuje předložky s následujícími slovy, posuvník slofa zase mění standardní slova za oprásková. Porhoiďt psímneka přeskupuje pořadí písmen ve slově a posuvník ! ? : ! „ ? mění větnou interpunkci na expresivnější.

Nelina práce je součástí většího projektu, jehož cílem je vytvořit komplexní gramatický korektor. Na jeho přípravě se podílí studenti počítačové lingvistiky spolu s informatiky pod vedením Marka Gráce.

„Na práci Hejkalové budou v budoucnu navazovat další diplomové práce, které budou mimo jiné zkoumat i hranici porozumění textu. Opráski jsou k tomu ideální,“ vysvětluje Grác.

>> překladač najdete zde

Hlavní novinky