Přejít na hlavní obsah

Jarmark plný možností. Na FSS se představily univerzitní spolky

Co nabízejí a do kterých aktivit se můžete jako studenti MU zapojit?

Ve středu vypadalo atrium fakulty sociálních studií docela jinak než během všedních dní. Zaplnili ho stoly, stoličky a lidi, kteří nejenom studují, ale taky pomáhají jak sobě a svému profesnímu růstu, tak svým spolužákům a lidem, kteří o to mají zájem. Konal se Jarmark spolků a letos byl opět pestrý.

Celá událost je již tradičně organizovaná studentskou unií Munie a odehrává se vždy na začátku podzimního semestru. Je věnována studentům MU, zejména těm čerstvě přijatým, kterým se představují spolky věnující se politice, ekonomice, médiím, vzdělávání či pomoci druhým. 

„Překvapilo mne hlavně množství existujících spolků,“ uvádí Veronika Beranová, studentka Pedagogické fakulty MU. „Osobní kontakt s některými zástupci mě taky přesvědčil stát se jejich členem.“

>> podívejte se na fotogalerii na facebookové stránce Muni

Rozšiřování obzorů (nejen) v oboru
Spolky zaměřené na politiku, mezinárodní vztahy nebo celkově na současné dění, obsadili hned několik stolů. Ověřování pravdivosti politických výroků, se věnuje spolek Demagog. Odborné pohledy na dění v politologii a mezinárodních vztazích naleznete v online časopise Global Politics, který se řadí se mezi vůbec první česká internetová periodika svého druhu.

Students.co se sídlem na ESF je sdružení orientované na zpřístupnění praxe studentům přes organizování přednášek a publikování článků, které pomáhají přiblížit firemní realitu. (Students.co mají taky svůj

, kde si můžete přehrát minulé přednášky a zjistit, jak probíhají.)

Občanské sdružení Be International umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů v zemích EU a v partnerských zemích. „Snažíme se vysvobodit lidi ze všedních míst – z přednášek či kanceláří – a vzít vzdělávání z trochu jiné strany,“ uvádí člen spolku Ondřej Konvičný.

Spolek milující svobodu, Students for Liberty, během semestrů nabízí přednášky, konference a také neformální akce (Liberty Eveningy) zabývající se kromě současného dění také otázkami práva, ekonomie, filosofie i historie. „Snažíme se zvýšit povědomí lidí o tom, co se v Evropě děje, co je špatně a co se dá zlepšit,“ vysvětluje Adéla Klečková, členka výkonné rady spolku.

Studenty žurnalistiky a ostatní psavce by mohl zajímat online časopis Lemur, který sleduje dění na všech fakultách MU, zajímavé kulturní akce a společenské novinky v Brně. Další možností je Halas, časopis studentů fakulty sociálních studií, nebo literární Revue Pulsy.

Mise naděje je mezi spolky MU sice celkem nováček, dokázal ale už mnohé na poli dobročinnosti. Tvoří jej studenti všech fakult, kteří chtějí pomáhat potřebným lidem i zvířatům.

Přerozdělováním grantů a organizováním akcí pro studenty se věnuje největší spolek Filozofické fakulty Nadační fond studentů FF MU. Letos chystá tradiční lampionový průvod Brnem, který připomíná tragické události druhé světové války.

Prezentaci o možnostech vycestování do zahraničí nabídl i největší spolek na světě vedený studenty - Aiesec. Studenti si můžou zvolit, jestli chtějí vycestovat na pracovní stáž nebo se stát v zahraničí dobrovolníkem. Délka pobytu se pohybuje v rozmezí přibližně od dvou do 18 měsíců.

Hlavní novinky