Přejít na hlavní obsah

Tipy na předměty: Od kyberbezpečnosti po čtenářský klub

Pár tipů na nepovinné předměty k zaregistrování z právnické, pedagogické a přírodovědecké fakulty.

Zatímco se pomalu blíží konec semestru a s ním i vánoční svátky, studenti by neměli zapomenout na jednu z důležitých věcí - sestavit si rozvrh na další semestr. Některé fakulty už registraci předmětů do jarního semestru spustily. Kromě kurzů pro své studenty nabízí většina i předměty pro celou univerzitu.

Na právnické fakultě si například můžete zaregistrovat předmět Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost. Kurz je zakončen kolokviem, získáte za něj tři kredity a mimo jiné se v něm dozvíte, jak probíhá vyšetřování počítačové trestné činnosti, co jsou online policejní stanice nebo jak je právně regulován hacking či šíření pornografie.

Dalším zajímavým předmětem je Mediální právo. Autoři kurzu vám představí fungování tiskového práva, ochranu svobodného projevu a osobnosti či reklamu v soukromém a veřejném právu. Předmět je ukončen zkouškou a získáte za něj také tři kredity.

Pro studenty se zájmem o přírodní vědy je tu předmět Fyzika v živé přírodě. Součástí kurzu jsou zajímavé přednášky a praktické experimenty. Dozvědět se můžete například o lidské chůzi, letu ptáků a hmyzu, fyzikální podstatě zvuku či zdrojů energie pro civilizaci. Předmět předpokládá znalost fyziky na středoškolské úrovni, je ukončen kolokviem a získáte za něj dva kredity.

Pedagogická fakulta nabízí kurz Jak pracuje věda, kde se posluchači dozví, jaké jsou vědní metody, jaká je historie vědeckého myšlení, jak se dělá popularizace vědy či jakou úlohu má věda ve společnosti. Za úspěšně složené ústní kolokvium v podobě dvou otázek získáte dva kredity.

Pro kulturně založené studenty je otevřen kurz Umělecký přednes. V něm máte možnost zlepšit si své recitační dovednosti, naučit se analyzovat text a připravit si umělecké vystoupení. Právě recitační vystoupení na závěrečné přehlídce je požadavkem k získání zápočtu. Předmět je ohodnocen dvěma kredity.

Na pedagogické fakultě je také otevřený Čtenářský klub v anglickém jazyce. Kurz je připraven pro patnáct studentů, kteří budou číst anglické povídky a diskutovat o nich na pravidelných setkáních. Předpokladem je angličtina na úrovni upper-intermediate nebo vyšší. Předmět je ukončen zápočtem, za který získáte dva kredity.

Ekonomové zase otevřeli nový kurz nazvaný Základy internetového marketingu, jehož cílem je seznámit posluchače se specifiky marketingu prováděného v online prostředí. PPC reklama, sociální média, e-mail marketing - do toho všeho byste měli během jarního semestru získat základní vhled. Za předmět jsou čtyři kredity a učí ho dvě mladé doktorandky.

Hlavní novinky