Přejít na hlavní obsah

Jak ve zkouškovém neztratit hlavu

Jednoduché techniky učení můžou hodně pomoct s přípravou na zkoušky. 

Zkoušky klepou na dveře a vám to zní, jako kdyby se svět ubíral k apokalypse? Pro některé možná zkouškové jako konec světa i dopadne, ale pro ty, co se včas připraví a použijí několik jednoduchých technik pro lepší a kvalitnější učení, se může rychle změnit ve sladké prázdniny.

Nespoléhejte na podtrhávání
Ze základní a střední školy jsme si zvykli na způsob učení, který při menších objemech látky fungoval, ale na vysoké škole spíš obírá o čas a energii, než aby nám pomohl. Jedná se o velice oblíbené podtrhávání, zvýrazňování a opakované pročítání učiva. Prvním krokem k úspěšnému zvládnutí zkoušek by mělo být oproštění se od myšlenky, že jsou to jediné možné způsoby učení.

Proč? Výzkumy naznačují, že zmíněné „klasické“ techniky učení nejsou téměř vůbec efektivní, respektive jsou využitelné jen v určitých situacích nebo pro určitý typ lidí, kteří vědí, jak s nimi pracovat.

„Čtení pasáží dokola, podtrhávání či výpisky jsou samy o sobě velice neúčinné strategie, pokud je člověk dělá automaticky a v přítomnosti rušivých vlivů. Jsou jednoduché, a tak má student tendenci je pořád využívat. V podstatě ale jde o neefektivně využitý čas,“ vysvětluje Tatiana Malatincová z psychologického ústavu na filozofické fakultě, kde se zabývá seberegulací.

Existuje ale možnost, jak zvýšit účinnost těchto technik, a to nepodtrhovat a nevypisovat si během čtení, ale až po něm. „Poznámky a zvýrazňování jsou účinnější, pokud se dělají až po přečtení kapitoly, nejlépe s časovým odstupem. Měly by ale mít formu ucelené myšlenky, kterou se člověk naučil, ne nějakých frází z textu,“ říká Malatincová.

Jako jeden z možných způsobů učení tak navrhuje, aby se student po čtení zamyslel nad hlavní myšlenkou textu a pro sebe definoval klíčová slova a myšlenky, které pak zpětně dohledá a podtrhne.

Také poznámky je vhodné psát heslovitě a s časovým odstupem, po paměti a následně je porovnat s originálním textem a opravit či doplnit. „Poznámky můžete opravovat například červenou barvou jako test. Učením na vlastních chybách se naučíte nejvíc. Tento postup jsem sama při studiu využívala a bylo to neuvěřitelně efektivní,“ tvrdí psycholožka.

Přemýšlejte nad tím, co čtete
Jsou ale i další způsoby, kterými můžete svůj proces učení zefektivnit. Mezi nejlepší patří například vysvětlování látky někomu dalšímu. Sejděte se proto se spolužáky a zkuste si navzájem pokládat otázky či vysvětlovat konkrétní témata. Nejenom že získáte novou perspektivu, ale také si upevníte vlastní vědomosti.

Dalšími příklady zajímavých metod učení je technika zvaná PQRST, která pomáhá při čtení a pochopení textu a navíc i k zapamatování klíčových myšlenek. PQRST je zkratka pěti anglických slov, která popisují tuto strategii učení: preview (přehled), question (otázka), read (čtení), self-recitation (zopakování) a test (přezkoušení).

Zjednodušeně řečeno platí: Udělejte si přehled o tématu a textu, se kterým pracujete, klaďte si otázky a zkoušejte si na ně odpovědět. Velice podobně funguje i metoda SQ4R (survey, question, read, reflect, recite, review).

Můžete také vyzkoušet metodu kritického myšlení, ve které budete využívat už nabytých znalostí. Vytvořte si tabulku se třemi sloupci označenými jako „vím“, „chci se dozvědět“ a „dozvěděl jsem se“. První dva vyplňte před čtením a poslední následně po přečtení textu. Pomůže vám to upevnit si poznatky a utřídit ty nově nabyté.

Na závěr se otestujte
Už se třesete před blížícím se testem? Proč si jej nanečisto nevyzkoušet? Právě testování je jedna z technik, které jsou vysoce účinné a pomáhají nám lépe si probíranou látku zapamatovat. Nejde o to uhodnout, jaké otázky dostanete na testu, ale vyzkoušet si, zda jste na různé druhy dotazů skutečně připraveni a vidíte učivo v širších souvislostech. Studenti totiž často memorují učivo tak, jak následuje za sebou, a otočení perspektivy je dokáže vyvést z míry. Látce totiž ve skutečnosti nerozumí.

„Na chybách, které člověk udělá během testu, se naučí nejvíc. Celkově je zkoušení sebe sama jedna z nejlepších strategií na zapamatování učiva, ale jenom v případě, že nejde o bezduché recitování právě přečteného textu,“ doplňuje psycholožka.

Před blížícím se termínem navíc pomáhá prokládat učení jinými aktivitami. Nebojte se, že byste tak ztráceli drahocenný čas, právě naopak. „Pro dlouhodobé upevnění vědomostí je to velmi důležité, ale funguje to také nárazově před termínem,“ tvrdí Malatincová. Rozložte si tedy učení do pravidelných úseků a snažte se tento plán dodržovat. Předem určené bloky vás také zbaví stresu, že něco nestihnete.

Nových technik učení je spousta, nebojte se proto hledat všude možně a pídit se po tom, jak se učit kvalitně. Je velká škoda trápit se zbytečně hodinami čtení a neefektivního podtrhávání, když se to vše dá zvládnout mnohem jednodušeji, rychleji a hlavně kvalitně. Prozkoumejte například Youtube kanál Dr. Chewa, který obsahuje spoustu rad a triků.

Hlavní novinky