Přejít na hlavní obsah

Německé studentské divadlo Pajdáci

Amatérská divadelní skupina Pajdáci působí pod vedením německého lektora Borise Blahaka na katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU od roku 2001. Jejími členy se postupně stali studenti již několika generací, kteří se připravují na profesní dráhu učitelů německého jazyka. Společně s řadou německých zahraničních lektorů, praktikantů, studentů programu Erasmus či zájemců z řad American Field Service nacvičují a na veřejných vystoupeních představují v německém jazyce nastudovaná díla německy psané literární a dramatické tvorby.

Založení divadelní skupiny je spojeno s realizací mezinárodního projektu tří německých lektorů působících na brněnských vysokých školách. S podporou nadace Roberta Bosche tak byla v roce 2001 zahájena tradice pořádání festivalů německého studentského divadla v rámci zemí střední a východní Evropy (Internationale Tage des deutschsprachigen Studententheaters). Doposud se tyto festivaly konaly již šestkrát v různých evropských zemích daného regionu. Brněnská skupina Pajdáci se postupně stala odborníkem na divadelní skeče, velký úspěch zaznamenalo nastudování zejména většiny scének v Německu velmi populárního komika Loriota nebo inscenace díla Gerhardta Polta, který je známým a oblíbeným kabaretiérem a hercem působícím v Jižním Německu a Rakousku.

O tom, že dramatická činnost skupiny Pajdáci byla doposud velmi úspěšná, svědčí její četná vystoupení na mezinárodní scéně v Česku (Brno 2002–2007, Liberec 2004, České Budějovice 2004), na Slovensku (Banská Bystrica 2003, Bratislava 2004–2006) i v Rakousku (Vídeň 2007).

Aktivní působení studentů němčiny v této divadelní skupině jim pomáhá v přátelské interkulturní a tvůrčí atmosféře zlepšovat nejen jazykové znalosti a rozvíjet učitelské kompetence, ale i lépe poznat bohatou kulturní tradici německy mluvícího regionu.

Věra Janíková,
vedoucí katedry německého jazyka PdF MU

Hlavní novinky