Přejít na hlavní obsah

Aiesec stírá hranice mezi kulturami

Díky spolku můžou studenti vyjet na stáž do zahraničí nebo pracovat v neziskovce. 

V průběhu studia se můžete setkat s pocitem, že přednášky a semináře jsou sice fajn, ale že by to chtělo něčím ozvláštnit, přidat něco speciálního. Pokud takový pocit znáte, čtěte dál. Spolek Aiesec totiž nabízí několik zajímavých řešení.

Aiesec je mezinárodní studentská nezisková organizace, která se zabývá zprostředkováním zahraničních stáží pro studenty, otázkou kulturního porozumění a možnostmi osobního rozvoje. Jako největší studenty řízená organizace na světě v současnosti sdružuje více než 70 tisíc členů ze 126 zemí světa.

„Mladým lidem nabízíme možnost zapojit se do výměnných programů, a získat tak zahraniční zkušenost. Zároveň taky Aiesec rozvíjí jejich potenciál, dává jim možnost naučit se vést tým lidí a efektivně s nimi komunikovat,”“ uvádí Silvia Minarčíková, členka oddělení marketingu a PR brněnské pobočky.

Zahraniční stáže, které spolek nabízí, se dělí na dva typy: Global TalentGlobal Citizen. První zmíněné jsou placené profesní stáže zaměřující se na získání praxe v zavedených firmách nebo startupech. Trvají od tří do dvanácti měsíců, v startupech jen několik týdnů. Studenti si můžou vybrat z malých firem, nadnárodních korporací i neziskových organizací. Zastoupeny jsou zejména společnosti z oblasti obchodu, marketingu, vzdělávání a IT.

Stáže Global Citizen jsou naopak dobrovolnické, a tudíž neplacené, hrazena je ale jak strava, tak ubytování. Trvají od šesti do dvanácti týdnů a zájemci na nich můžou, typicky v létě, pomáhat neziskovým organizacím nebo se zabývat různými mezinárodními projekty. „Hlavním cílem je osobní rozvoj, možnost poznat rozdílnost cizích kultur a taky šance pomoct společnosti v dané zemi,“ vysvětluje Minarčíková. Stáže je možné absolvovat i v tak exotických zemích, jako je Tchaj-wan, Indonésie nebo Kolumbie.

Brněnský Aiesec také organizuje dvoudenní vzdělávací podnikatelskou konferenci nazvanou Symposium. Je určená zejména studentům či čerstvým absolventům, kteří chtějí začít podnikat, ale chybí jim potřebné informace nebo správný impuls. Letos vysokoškoláci konferenci připravují na podzim a představí se na ní opět několik úspěšných lidí z byznysu.

Další z projektů spolku se jmenuje Edison a má za cíl šířit mezikulturní porozumění na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Každý rok díky tomu přijedou zahraniční stážisté, aby během několika týdnů představili žákům svoji kulturu. Na aktivitu jsou navázané další projekty jako Be Host, díky němuž se můžete stát tím, kdo zahraniční stážisty ubytuje, nebo projekt Speak, který zase nabízí lekce na procvičení cizích jazyků.

Pokud byste chtěli využít možnosti, které Aiesec nabízí, nebo byste se chtěli stát členem brněnské pobočky, která letos slaví již 25 let, zamiřte na její web.

Hlavní novinky