Přejít na hlavní obsah

Předmětovou anketu učitelé čtou, studenti o tom ale nevědí

Proč hodnotit své učitele? S výsledky skutečně pracují jak oni, tak jejich nadřízení.

Se zkouškovým obdobím se pojí nejen učení a zkoušky samotné, ale také předmětová anketa. Vyskočí na vás v Informačním systému a nezmizí, dokud ji nevyplníte nebo dokud neskončí. Co se ale s výsledky děje? Čte je někdo, nebo mizí v koši? Má vůbec smysl věnovat čas vyplňování dlouhého seznamu kolonek? Aktuální předmětovou anketu můžete vyplňovat do 10. července, proto si přečtěte odpověď.

Cílem ankety je především poskytnout vyučujícím zpětnou vazbu o jejich předmětech a předat případné podněty ke změnám nebo zlepšením. „Anketa je v provozu od roku 2002 a v současné změněné podobě funguje od podzimu 2014. Vyplňuje ji ale jen 28 procent studentů a v posledních letech číslo pořád klesá,“ uvedla ředitelka pro strategii Masarykovy univerzity Šárka Řehořová.

Tvůrci ankety se přitom snaží ji dělat stále přehlednější a uživatelsky přívětivější. Proč tedy studenti vyplňují anketu čím dál méně? „Většinou asi nemají ponětí, co se s výsledky přesně děje a že ji učitelé skutečně čtou,“ myslí si Řehořová.

Jak to funguje
Data z vyplněné předmětové ankety se automaticky ukládají do databází v ISu. „Jakmile dojde k jejímu uzavření, systém vše přepočítá a hned následující den zobrazí vyučujícím přehledné grafy a slovní komentáře. Shrnutí navíc dostane každý pedagog v pdf dokumentu,“ popsal analytik odboru pro strategii Ondřej Hofírek.

Další práce s výsledky ankety se liší na jednotlivých fakultách a mezi jednotlivými učiteli. „Je ideální, když vyučující na konci semestru dá najevo, že o vyplnění ankety stojí. Studenti ji pak častěji vyplní,“ popsala Řehořová. Nejvíce přitom anketu vyplňují studenti fakulty informatiky, nejméně studenti lékařské fakulty.

Zveřejnit či nezveřejnit?
Anketa v aktuální podobě umožňuje nahlédnout do výsledků pouze těm, kteří ji dostatečně vyplní. Slovní komentáře nejsou veřejné vůbec. „Zveřejňování výsledků i komentářů všem nám přijde jako jednoduchý a zároveň klíčový krok, který přispěje ke zkvalitňování výuky,“ myslí si proděkan pro studium fakulty sociálních studií Roman Chytilek.

Má s tím zkušenosti z papírové ankety, která na fakultě fungovala před zavedením celouniverzitní elektronické verze. S vedením univerzity tak domluvil částečnou systémovou změnu. „Od příštího semestru může každá fakulta, pokud bude chtít, slovní komentáře zveřejnit. Zůstane ale samozřejmě zachována anonymita a studenti budou o zveřejnění předem informováni,“ dodal Chytilek s tím, že FSS zveřejňování zavede.

Chybí přidaná hodnota pro studenty
Kromě zpětné vazby učitelům, kteří mohou na základě poznámek od studentů zlepšovat své kurzy, plní předmětová anketa i vnitřní funkci, která pro studenty není viditelná. „Hodnocení předmětů využíváme při fakultní evaluaci kateder a také při hodnocení akademických pracovníků. V některých případech se k nim přihlíží i při osobním finančním hodnocení zaměstnanců,“ prozradil Chytilek.

To potvrzuje i proděkan pro studijní programy fakulty informatiky Jiří Barnat, v současné podobě ankety ale vidí pro svou fakultu jisté nedostatky. „Dříve anketa sloužila i studentům jako podklad pro výběr povinně volitelných předmětů, dnes se na základě otázek a odpovědí příliš rozhodovat nemohou. Když si studenti udělali sami mezi sebou anketu na facebooku, ve které se ptali, co by předmětová anketa měla reflektovat, nejvíce se objevoval fakt, jestli je výuka zajímavá a zábavná,“ popsal Barnat. Přidaná hodnota pro studenty je tak podle něj to, co anketě chybí.

Odpovědi učitelů mohou leccos vysvětlit
Relativní novinkou je možnost pedagogů odpovědět studentům na jejich slovní hodnocení a vysvětlit tak například, proč nelze některé změny provést. Ekonomicko-správní fakulta tuto možnost dokonce zakotvila jako povinnost ve směrnici děkana, ostatní fakulty zatím spoléhají na to, že to učitelé budou dělat ve vlastním zájmu.

„Z našeho pohledu má směrnice smysl tehdy, když toho učitelé opravdu nebudou využívat. Byli by ale sami proti sobě stejně jako by každá firma byla sama proti sobě, kdyby nepracovala se zpětnou vazbou svých zákazníků,“ doplnil Chytilek.

Předmětovou anketu za jarní semestr 2016 můžete vyplnit do 10. července pod tímto odkazem. Po jejím uzavření vám budou k dispozici výsledky a třeba budou právě vaše připomínky základem pro zlepšení některého z předmětů.

Hlavní novinky