Přejít na hlavní obsah

Osm personalistů: O jaké měkké dovednosti je na trhu největší zájem

Zeptali jsme se osmi zástupců velkých firem, jaké soft skills očekávají od uchazečů o zaměstnání.

Trh práce obvykle rozlišuje tři druhy kompetencí, čili dovedností: tvrdé, obecné a měkké. Na konkrétní pozice obvykle potřebujete řadu těch tvrdých, ro zaměstnavatele jsou ale velice důležité i ty měkké. Ty totiž určují, jestli zapadnete do týmu a jak kvalitně budete odvádět svoji práci.

Které měkké dovednosti jsou pro zaměstnavatele nejdůležitější? Zeptali jsme se personalistů osmi tuzemských firem.

Zuzana Martincová
ředitelka podpory prodeje a interní komunikace, Skřivánek, s.r.o.
Měkké dovednosti: kreativita, flexibilita, efektivní komunikace, kritické myšlení
Pro naše oddělení podpory prodeje a interní komunikace je důležité, aby uchazeč prokázal schopnost kreativního řešení problému nebo kreativního pohledu na věc tak, že spojují informace z různých oblastí do nových souvislostí. Oceňujeme i otevřenost, flexibilitu, komunikativnost a konstruktivní kritické myšlení, stejně jako schopnost konstruktivní kritiku přijmout.

Daniela Čapková
Senior HR Specialist, PwC Czech Republic
Měkké dovednosti: efektivní komunikace, týmová spolupráce
Mezi nejdůležitější měkké dovednosti u nás rozhodně patří komunikační dovednosti a schopnost naslouchat. Naši zaměstnanci jsou velmi často vystaveni jednání s klientem, a z tohoto důvodu je důležité, aby uměli klientům aktivně naslouchat a vést s nimi rozhovory na profesionální úrovni. Další nezbytnou vlastností je týmovost, protože v PwC všichni táhneme za jeden provaz.

Hana Váchová
HR Specialist, KPMG Česká republika, s.r.o.
U uchazečů hledáme především tyto kompetence: týmová spolupráce, prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, orientace na detail, analytické a logické myšlení, schopnost řešit nestandardní situace a problémy.

Lukáš Mašek
HR Marketing Senior Specialist, Komerční banka, a.s.
Měkké dovednosti: celoživotní učení
U absolventů hledáme především potenciál k dalšímu rozvoji. Při výběrových řízeních rozhodují převážně temperament, charakter a motivace absolventa. Zároveň sledujeme, jak dokážou absolventi teoretické znalosti propojit s praxí. Znamená to, že přijímáme také absolventy bez praxe.

Hana Veselá
Recruiter, parfums.cz
Měkké dovednosti: aktivní přístup, asertivita, flexibilita
Pro naši společnost je nejdůležitější, aby člověk měl tzv. parfums skill – byl naše krevní skupina. To znamená, že je aktivní, trochu bláznivý, nebojí se prosadit si svůj názor a nemá strach ze změn. Jsme hodně dynamičtí a nemáme moc procesních pravidel – ne všichni tak dokáží pracovat.

Nina Paulisová
HR Business Partner, KiWi.com
Měkké dovednosti: efektivní komunikace, týmová spolupráce, flexibilita
K nejdůležitějším měkkým kompetencím, kterých si u kandidátů všímáme, patří dobré komunikační schopnosti (dorozumět se a porozumět si v našem multikulturním prostředí je velmi podstatné), schopnost týmové spolupráce (bez ní bychom ani s výborným produktem nedosáhli tolika úspěchů) a schopnost adaptace na změny (do našeho dynamického prostředí fajn zapadnou lidé, kteří změnu vnímají spíš jako možnost nové lepší cesty, než ohrožení). Samozřejmě, pro každou konkrétní roli a každý tým jsou také důležité další specifické soft skills (např. prezentační schopnosti, asertivita apod.).

Marie Szopová
specialista náboru, Česká pojišťovna a.s.
Měkké dovednosti: efektivní komunikace, kreativita
V České pojišťovně je pro nás důležité, jak spolu lidé umí komunikovat, a to jak v rámci týmu, tak mimo něj. Přestože je každý zodpovědný za dosahování svých individuálních cílů, je nezbytné, aby pro jejich naplnění efektivně spolupracoval s kolegy napříč týmy a celou společností. A to se bez komunikace samozřejmě neobejde. Kromě komunikačních dovedností vítáme též otevřenost novým myšlenkám a dovednost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, protože si myslíme, že to je cesta, jak sebe i firmu rozvíjet a obohacovat.

Alexandra Bulířová
HR Business Partner, Tieto
Měkké dovednosti: uspokojování zákaznických potřeb, týmová spolupráce
U našich zaměstnanců si nejvíce ceníme schopnosti vytvářet hodnotné vztahy se zákazníky i v rámci projektového týmu a sdílení informací. Od všech očekáváme, že přijmou svůj díl zodpovědnosti a garantují, že zadaný úkol bude slněn včas a v řádné kvalitě. Vždy je vhodné udržovat si nadhled a vidět věci v širších souvislostech.

Tento článek vám přináší Kariérní centrum Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky