Přejít na hlavní obsah

Na co letos lákají studentské spolky na Muni?

Přes dvacet spolků se představilo na Jarmarků spolků na fakultě sociálních studií.

Munie sdržuje všechny studentské spolky na MU a pořádá ty největší studentské akce.

Více než dvacítka univerzitních spolků se představila začátkem října svou činnost na jarmarku, který se uskutečnil v atriu fakulty sociálních studií. Hlavní cíl byl jasný – nalákat do svých řad nové členy především z řad čerstvých vysokoškoláků.

Zastoupení měly především spolky s celouniverzitní působností, objevily se ale i ty úzce zaměřené. Akci zorganizovala Masarykova studentská unie (Munie), která na akci také nechyběla.

„Snažíme se studentům zprostředkovat studium naplno, každý se tak u nás může zapojit do organizace akcí nebo si jich aspoň užít přímou účastí,“ vysvětloval u stánku její prezident Jan Kleiner. Munie pořádá třeba velký studentský ples, fotbalový a florbalový souboj MU vs. VUT nebo Muni zónu na Majálesu.

S MuniMun můžete být u simulovaných jednání světových státníků.

Většina přítomných spolků se pokusila zaujmout spolužáky zajímavými či vtipnými aktivitami. Při cestě od jednoho stánku ke druhému tak návštěvníky čekala třeba stolní podoba curlingu v podání Mise naděje, možnost vyfotit se jako jeden ze světových státníků u stolku MuniMun nebo povídání o netradičních cestovatelských zážitcích od zástupců Aiesecu.

Jarmark spolků už tradičně hostí atrium fakulty sociálních studií.

Spolek Students for Liberty si zase připravil test liberálnosti posluchačů Muni. „K těmto několika výrokům může každý přilepit červený nebo zelený puntík podle toho, jestli s nimi souhlasí,“ vysvětlovali zástupci spolku a ukazovali hned na první otázku o legálnosti drog.

Podobně testovala Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu pozici vysokoškoláků na nejrůznějších škálách, každý tak třeba mohl vyjádřit, jestli je zastánce nebo odpůrce Evropské unie.

Představitel se i studentský zpravodajský portál LeMUr.

Jarmark se koná každoročně na začátku podzimního semestru, seznam všech spolků je dostupný na webu univerzity a do většiny z nich je možné se zapojit kdykoliv.

Hlavní novinky